Alueen lumikuormajakauman suurimpien (10 %) arvojen laskenta

Vesistömalli laskee alueen keskimääräisen lumen vesiarvon (=lumikuorman). Lumi kuitenkin jakautuu alueella epätasaisesti, ja paikoin lumikuorma on alueen keskimääräistä lumikuormaa suurempi. Kattokuormavaroitukset on laskettu alueen suurimpien lumikuormien perusteella.

Suurimpien lumikuormien laskennassa oletetaan alueen lumikuorman olevan normaalijakautunut. Mallin laskema keskimääräinen arvo määrää jakauman keskikohdan, varianssi on laskettu vuosien 1961-2010 lumilinjahavaintojen yli 100 mm (yli 100 kg/m3) vesiarvojen otoskeskihajonnasta. Näin saadusta jakaumasta voidaan laskea kerroin, jota käyttämällä keskimääräisestä lumen vesiarvosta saadaan arvo, jota suurempia lumikuormia on 10 %:lla alueen pinta-alasta. Toisin sanoen 10 % alueen lumikuormista on tätä arvoa suurempia.

Kertoimeksi saatiin Etelä-Suomeen 1.25, Pohjois-Suomeen 1.16 (varianssi on laskettu erikseen Pohjois- ja Etelä-Suomelle siten, että jakoviiva kulkee suurin piirtein Savonlinnan ja Oulun kautta). Jakoviivan kohdalla kertoimet interpoloidaan suoraviivaisesti 100 km matkalla pohjois-etelä -suunnassa.