www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Vatajankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Vatajankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 43.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 30.6 - 76.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 30.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 36.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 52.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 27.8 m3/s ja maksimiarvo 101 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 72.62 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 185.00 m3/s, se on havaittu 01.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 28.93 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           19.37           7.515          
  2           67.29           4.765          
  3           80.85           6.054          
  4           89.52           7.143          
  5           95.94           8.024          
  6           101.05           8.757          
  7           105.29           9.381          
  8           108.92           9.925          
  9           112.09           10.406          
  10           114.91           10.838          
  15           125.61           12.504          
  20           133.11           13.691          
  30           143.57           15.367          
  40           150.95           16.559          
  50           156.66           17.486          
  60           161.31           18.243          
  70           165.23           18.884          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           168.63           19.440          
  90           171.63           19.930          
  100           174.30           20.369          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 36vataj havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto