www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kiikun pato

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kiikun pato > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.12.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.11.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.12.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 37.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 36.96 - 37.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 36.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 37.18 m, 25 % todennäköisyydellä yli 37.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 37.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 36.93 m ja maksimiarvo 37.90 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 36.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 36.40 - 36.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 36.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 36.38 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 36.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 36.66 - 36.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 37.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 36.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 36.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 36.76 - 37.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 37.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 36.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 37.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 37.06 - 37.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 37.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 36.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto