www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Haapajärvi

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Haapajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä




Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 114 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.2 - 154 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 77.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 91.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 130 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 154 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 57.3 m3/s ja maksimiarvo 190 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto