www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Loukinen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Loukinen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 254 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 109 - 403 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 316 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 403 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 93.4 m3/s ja maksimiarvo 510 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto