www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Sattasjoki

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Sattasjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 192.95 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 192.95 - 193.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 192.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 192.95 m, 25 % todennäköisyydellä yli 193.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 193.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 192.95 m ja maksimiarvo 193.11 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 192.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.94 - 192.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.94 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 192.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.93 - 192.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 192.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.92 - 192.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.91 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 192.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.89 - 192.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.84 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto