www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Liakanjoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Liakanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 1.88 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 20.1.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 307.77 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 576.00 m3/s, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 124.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           147.47           15.998          
  2           291.74           10.144          
  3           332.54           12.888          
  4           358.66           15.206          
  5           377.99           17.082          
  6           393.37           18.642          
  7           406.14           19.971          
  8           417.07           21.129          
  9           426.62           22.154          
  10           435.10           23.072          
  15           467.32           26.620          
  20           489.88           29.146          
  30           521.39           32.715          
  40           543.61           35.253          
  50           560.78           37.224          
  60           574.78           38.837          
  70           586.61           40.202          
  80           596.84           41.385          
  90           605.85           42.429          
  100           613.91           43.364          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6702203 Liakanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto