www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Liakanjoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Liakanjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.08 - 1.86 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.08 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.86 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.03 m ja maksimiarvo 2.23 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 0.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.73 - 0.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 0.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.69 - 0.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 0.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.66 - 1.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 1.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.08 - 1.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto