www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki, Siikajoki, Kemijoki ja Paatsjoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 04.12. - 03.01.2021
Päivitetty 04.12.2020 kello 06.11. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Isojärvi Perniönjoki Unnukka, Taipale ylä Tyräjärvi Montta Pyhäkoski Pälli Utanen Koivukoski Oulujärvi Melalahti Oulujärvi Vuottolahti Kattilakoski Hanhikoski Lämsänkoski kokonaisvirtaama Karhijärvi Painio Hirsjärvi Kallavesi Itkonniemi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Kallavesi Itkonniemi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Unnukka, Taipale ylä   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Perniönjoki   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
Karhijärvi   huomautus tavoiterajan ylityksestä
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
57 Siikajoen vesistöalue
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
59 Oulujoen vesistöalue
Oulujärvi Vuottolahti   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Oulujärvi Melalahti   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Koivukoski   huomautus suuresta virtaamasta
Utanen   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Pälli   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Pyhäkoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Montta   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
61 Iijoen vesistöalue
Tyräjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+82,00 m ylityksestä 2.12.2020.
Havaittu vedenkorkeus 3.12.2020 klo 12 on NN+82,02 m.

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Varoitusrajan 300.0 m³/s ylitys.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Perniönjoki (Perniö) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+3.18 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 3,18m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 4.12.2020 klo 00 on N60+2,59 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,42 m ylityksestä 3.12.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,42 m ylityksestä 3.12.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 3.12.2020 klo 20 on N43+81,48 m.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 4.12.2020 klo 01 on N60+35,04 m.

Karhijärvi (Lahdensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+52.25 m ylitys.
Raja N60+52,25 m on tavoiteraja.
Havaittu vedenkorkeus 3.12.2020 klo 18 on N60+52,29 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 2.12.2020 on 23,9 m³/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 4.12.2020 on 24,4 m³/s.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 4.12.2020 on 11,5 m³/s.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Oulujärvi Vuottolahti (Kirppuniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+122,97 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 3.12.2020 on NN+122,93 m.

Oulujärvi Melalahti (Varissaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+122,99 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 3.12.2020 on NN+122,97 m.

Koivukoski (Koivukoski) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 239,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 3.12.2020 on 239,2 m³/s.

Utanen (Utanen) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 2.12.2020 on 533,1 m³/s.

Pälli (Pällinkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 2.12.2020 on 518,4 m³/s.

Pyhäkoski (Pyhäkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 2.12.2020 on 522,8 m³/s.

Montta (Kämäränniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 2.12.2020 on 535,3 m³/s.

 
61 Iijoen vesistöalue

Tyräjärvi (Lehtoniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+224,10 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 4.12.2020 klo 00 on N60+224,10 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto