www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki ja Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 08.07. - 07.08.2020
Päivitetty 08.07.2020 kello 09.34. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Ala-Kitka Mahnalanselkä Kirkkojärvi Painio Hirsjärvi Tuusulanjärvi Unnukka, Taipale ylä Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Unnukka, Taipale ylä   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Tuusulanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Mahnalanselkä Kirkkojärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
73 Koutajoen vesistöalue
Ala-Kitka   huomautus korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+81,20 m ylityksestä 8.7.2020.
Havaittu vedenkorkeus 8.7.2020 klo 03 on NN+81,22 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,69 m ylityksestä 14.7.2020.
Havaittu vedenkorkeus 7.7.2020 klo 07 on NN+37,68 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,18 m ylityksestä 17.7.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,18 m ylityksestä 17.7.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 7.7.2020 klo 14 on N43+81,19 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Naarlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+60,40 m ylityksestä 8.7.2020.
Havaittu vedenkorkeus 8.7.2020 on NN+60,41 m.

 
73 Koutajoen vesistöalue

Ala-Kitka (Kilkilösalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla N60+240,78 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 7.7.2020 klo 08 on N60+240,77 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto