www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 31.08. - 30.09.2016
Päivitetty 31.08.2016 kello 17.05. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Ala-Kitka Kaitakoski Vietonen Kaaranneskoski Irnijärvi pato Vietonen Kivi- ja Levalammen tekojärvi Simpelejärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
03 Hiitolanjoen vesistöalue
Simpelejärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
39 Närpiönjoen vesistöalue
Kivi- ja Levalammen tekojärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
61 Iijoen vesistöalue
Irnijärvi pato   huomautus suuresta virtaamasta
 
67 Tornionjoen vesistöalue
Vietonen   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vietonen Kaaranneskoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
71 Paatsjoen vesistöalue
Kaitakoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
73 Koutajoen vesistöalue
Ala-Kitka   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
03 Hiitolanjoen vesistöalue

Simpelejärvi (Ala-Aatu) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+68,97 m ylityksestä 1.9.2016.
Havaittu vedenkorkeus 31.8.2016 klo 13 on N60+68,99 m.

 
39 Närpiönjoen vesistöalue

Kivi- ja Levalammen tekojärvi (Poronperkoo) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+78,50 m ylityksestä 30.8.2016.
Havaittu vedenkorkeus 31.8.2016 klo 14 on N43+78,59 m.

 
61 Iijoen vesistöalue

Irnijärvi pato (Niskakoski) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 39,2 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu virtaama 30.8.2016 on 37,1 m3/s.

 
67 Tornionjoen vesistöalue

Vietonen (Lohilahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N60+92,50 m ylityksestä 31.8.2016.
Havaittu vedenkorkeus 30.8.2016 on N60+92,60 m.

Vietonen Kaaranneskoski (Kaaraneskoski) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 35,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 30.8.2016 on 24,7 m3/s.

 
71 Paatsjoen vesistöalue

Kaitakoski () Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 420,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu virtaama 4.9.2016 on 420,0 m3/s.

 
73 Koutajoen vesistöalue

Ala-Kitka (Kilkilösalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+240,88 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 31.8.2016 klo 08 on N60+240,79 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto