www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 31.07. - 30.08.2016
Päivitetty 31.07.2016 kello 04.31. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Kaitakoski Orivesi-Pyhäselkä Pihlajavesi Savonlinna ala Saimaa Lauritsala Painio Hirsjärvi Konnivesi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Orivesi-Pyhäselkä   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Konnivesi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
71 Paatsjoen vesistöalue
Kaitakoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,28 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.7.2016 klo 19 on NN+76,27 m.

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,29 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.7.2016 klo 19 on NN+76,27 m.

Orivesi-Pyhäselkä (Arvinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,36 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.7.2016 klo 19 on NN+76,31 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Konnivesi (Norjavuori) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+77,40 m ylityksestä 29.7.2016.
Havaittu vedenkorkeus 29.7.2016 on NN+77,41 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,15 m ylityksestä 30.7.2016.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 29.7.2016 on N43+81,24 m.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,15 m ylityksestä 30.7.2016.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 29.7.2016 on N43+81,25 m.

 
71 Paatsjoen vesistöalue

Kaitakoski () Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 456,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.8.2016 on 320,0 m3/s.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto