www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 01.07. - 31.07.2016
Päivitetty 01.07.2016 kello 01.29. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Liinamaa Kaitakoski Pyhäjärvi - luusua Kattilakoski Hanhikoski Herrfors Vuoksi Tainionkoski Orivesi-Pyhäselkä Pihlajavesi Savonlinna ala Saimaa Lauritsala Ähtärinjärvi Painio Hirsjärvi Kytäjärvi Pyhäjärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Orivesi-Pyhäselkä   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vuoksi Tainionkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Pyhäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Ähtärinjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Liinamaa   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Herrfors   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Pyhäjärvi - luusua   huomautus suuresta virtaamasta
 
71 Paatsjoen vesistöalue
Kaitakoski   huomautus suuresta virtaamasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,26 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 19 on NN+76,24 m.

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,26 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 19 on NN+76,27 m.

Orivesi-Pyhäselkä (Arvinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,36 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 19 on NN+76,32 m.

Vuoksi Tainionkoski (Neitsytniemi) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 871,1 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 29.6.2016 on 871,1 m3/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+65,33 m ylityksestä 29.6.2016.
Havaittu vedenkorkeus 29.6.2016 on NN+65,35 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+79,70 m ylityksestä 30.6.2016.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 18 on NN+79,72 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,21 m ylityksestä 10.7.2016.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,22 m ylityksestä 6.7.2016.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,25 m ylityksestä 27.7.2016.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 20 on N60+154,18 m.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Liinamaa (Liinamaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+24.75 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 24,75m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2016 klo 19 on N43+23,12 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Herrfors (Torpet) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 40,1 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 30.6.2016 on 17,8 m3/s.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m3/s ylitys.
Havaittu virtaama 29.6.2016 on 17,0 m3/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 27.6 m3/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 30.6.2016 on 15,4 m3/s.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Pyhäjärvi - luusua (Pirttimutka) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 11,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 30.6.2016 on 11,0 m3/s.

 
71 Paatsjoen vesistöalue

Kaitakoski () Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 438,4 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu virtaama 3.7.2016 on 350,0 m3/s.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto