www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 18.03. - 17.04.2018
Päivitetty 18.03.2018 kello 19.09. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Hirvikoski Voikkaa Konnivesi Vuolenkoski Vahvajärvi Vuoksi Tainionkoski Orivesi-Pyhäselkä Pihlajavesi Savonlinna ala Saimaa Lauritsala Mahnalanselkä Kirkkojärvi Punelia Tuusulanjärvi Hirvijärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Pyhäjärvi Kiuruvesi Saimaa Lauritsala Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Orivesi-Pyhäselkä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Saimaa Lauritsala   huomautus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
Kiuruvesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vuoksi Tainionkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Vahvajärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Konnivesi Vuolenkoski   huomautus suuresta virtaamasta
Voikkaa   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Hirvikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Hirvijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Tuusulanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Punelia   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Mahnalanselkä Kirkkojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,27 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 13 on NN+76,24 m.

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,28 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 12 on NN+76,28 m.

Orivesi-Pyhäselkä (Arvinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,33 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 12 on NN+76,32 m.

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 13 on NN+76,24 m.

Kiuruvesi (Lapinsalmi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+88,00 m ylityksestä 27.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 05 on NN+88,15 m.

Vuoksi Tainionkoski (Neitsytniemi) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 900,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 17.3.2018 on 890,1 m³/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Vahvajärvi (Jokilahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+88,98 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 16 on NN+88,98 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,32 m ylityksestä 23.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 17.3.2018 on NN+65,43 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,43 m ylityksestä 17.4.2018.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 on NN+94,69 m.

Konnivesi Vuolenkoski (Kivimäki) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 402,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 17.3.2018 on 370,0 m³/s.

Voikkaa (Vuohivuori) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 466,1 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 17.3.2018 on 424,2 m³/s.

Hirvikoski (Vaskovuolle) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+16.45 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 18 on NN+16,42 m.
Automaattisen arvion mukaan vedenkorkeudella NN+16,43 m aiheutuu yli 1600 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla asuu n. 40 henkilöä.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Hirvijärvi (Kenkiä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+103,00 m ylityksestä 27.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 14 on NN+103,00 m.

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,61 m ylityksestä 27.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 07 on NN+37,61 m.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Punelia (Santalahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+107,74 m ylityksestä 27.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 klo 10 on N43+107,93 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Naarlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+60,40 m ylityksestä 21.3.2018.
Havaittu vedenkorkeus 18.3.2018 on NN+60,36 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto