www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki ja Lapuanjoki Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 23.04. - 23.05.2019
Päivitetty 23.04.2019 kello 14.46. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Naamankajärvi-Polvijärvet Jongunjärvi Myllypato Isojärvi Inarijoki Karigasniemi Simojärvi Ravaska Oijärvi Siuruanjoki Leuvankoski Kurenalus Jonku Jongunjärvi Haukipudas Nuorittajoki Kalliojärvi - luusua Kalliojärvi Lentua Iso Parvajärvi Palojärvi Otermanjärvi Tyrnävänjoki, lm Vääräjoki Rautio Koski Kannuskoski Pyhävesi-Kallavesi Lannevesi Saarijärvi Ylä-Kivijärvi Rapojärvi-Haukkajärvi Saaramaanjärvi Enäjärvi Juojärvi Palokki Saarijärvi - luusua Haapajoki Putkulankoski Valtimonjoki Nuolikoski Saramojoki Roukkajankoski Jongunjoki Viitakoski Kajoonjärvi Saarijärvi Pielinen Ahveninen Kallavesi Itkonniemi Kuolimo Kangaskoski Kontturi Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Kortteisen tekojärvi Haapajärvi Kuonanjärvi Alajärvi Liikapuron tekojärvi Seinäjärvi Suolijärvi Kytäjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vuohijärvi Suuri-Urpalo Kiuruvesi Kallavesi Itkonniemi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
02 Tohmajoen vesistöalue
Kontturi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
03 Hiitolanjoen vesistöalue
Kangaskoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
04 Vuoksen vesistöalue
Kuolimo   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kallavesi Itkonniemi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pielinen Ahveninen   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Saarijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kajoonjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kallavesi Itkonniemi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kiuruvesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Jongunjoki Viitakoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Saramojoki Roukkajankoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Valtimonjoki Nuolikoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Haapajoki Putkulankoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Saarijärvi - luusua   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Juojärvi Palokki   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
09 Urpalanjoen vesistöalue
Suuri-Urpalo   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
13 Summanjoen vesistöalue
Enäjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
Saaramaanjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
 
14 Kymijoen vesistöalue
Rapojärvi-Haukkajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Ylä-Kivijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Saarijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Lannevesi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhävesi-Kallavesi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vuohijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Kannuskoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Suolijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Koski   huomautus suuresta virtaamasta
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Seinäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Liikapuron tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Alajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
53 Kalajoen vesistöalue
Kuonanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vääräjoki Rautio   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Myllypato   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Haapajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
57 Siikajoen vesistöalue
Kortteisen tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
58 Temmesjoen vesistöalue
Tyrnävänjoki, lm   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
59 Oulujoen vesistöalue
Otermanjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Palojärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Iso Parvajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Lentua   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kalliojärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kalliojärvi - luusua   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
60 Kiiminkijoen vesistöalue
Nuorittajoki   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Haukipudas   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
61 Iijoen vesistöalue
Jongunjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Naamankajärvi-Polvijärvet   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jongunjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(bifurkaatiokorkeus, Länsirannantie poikki)
Kurenalus Jonku   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Siuruanjoki Leuvankoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
63 Kuivajoen vesistöalue
Oijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Ravaska   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
64 Simojoen vesistöalue
Simojärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
68 Tenojoen vesistöalue
Inarijoki Karigasniemi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
02 Tohmajoen vesistöalue

Kontturi (Lipiäkallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+74,27 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 06 on N60+74,11 m.

 
03 Hiitolanjoen vesistöalue

Kangaskoski (Kangaskoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 20,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

 
04 Vuoksen vesistöalue

Kuolimo (Hakamäki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+77,22 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 06 on NN+77,06 m.

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+82,13 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on NN+81,71 m.

Pielinen Ahveninen (Mainiemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,30 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 22.4.2019 on NN+93,35 m.

Saarijärvi (Pieni Murtosaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+102,62 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 01 on N60+101,71 m.

Kajoonjärvi (Leppälä) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+168,28 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 03 on N60+167,58 m.

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+82,00 m ylityksestä 19.5.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on NN+81,71 m.

Kiuruvesi (Lapinsalmi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+88,53 m ylityksestä 24.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on NN+88,71 m.

Jongunjoki Viitakoski (Viitakoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+119,45 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 22.4.2019 klo 11 on N60+118,50 m.

Saramojoki Roukkajankoski (Roukkaja) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+98,08 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on N60+97,11 m.

Valtimonjoki Nuolikoski (Koskenkorva) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+106,97 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 22.4.2019 klo 11 on N60+106,30 m.

Haapajoki Putkulankoski (Salkkulahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+153,32 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on N60+152,37 m.

Saarijärvi - luusua (Pieni Murtosaari) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 50,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 12,7 m³/s.

Juojärvi Palokki (Pykälikönmäki) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 61,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu virtaama 22.4.2019 on 25,2 m³/s.

 
09 Urpalanjoen vesistöalue

Suuri-Urpalo (Hannunmäki) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+60.6 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 09 on N43+60,48 m.

 
13 Summanjoen vesistöalue

Enäjärvi (Kettuniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+52.36 m ylitys.
52,36m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on NN+52,55 m.

Saaramaanjärvi (Salmela) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+65.07 m ylitys.
65,07m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on NN+65,09 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Rapojärvi-Haukkajärvi (Hiedansivu) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+62,26 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 12 on N60+62,13 m.

Ylä-Kivijärvi (Jurvala) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+75,58 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 13 on N60+75,42 m.

Saarijärvi (Levasalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+118,33 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 13 on N60+117,94 m.

Lannevesi (Autio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+112,16 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 12 on N60+111,72 m.

Pyhävesi-Kallavesi (Kiepinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+81,98 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 12 on NN+81,80 m.

Vuohijärvi (Ailossaari) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+76,74 m ylityksestä 16.5.2019.
Havaittu vedenkorkeus 22.4.2019 klo 03 on NN+76,61 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,40 m ylityksestä 30.4.2019.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 on NN+94,54 m.

Kannuskoski (Ruokokoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 17,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 22.4.2019 on 15,6 m³/s.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+79,90 m ylityksestä 23.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on NN+79,98 m.

Suolijärvi (Ylätammi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+88,25 m ylityksestä 22.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on NN+88,32 m.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Koski (Koski) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 27,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 32,7 m³/s.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 12 on N60+34,91 m.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Seinäjärvi (Tammenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+139,05 m ylityksestä 30.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N43+138,94 m.

Liikapuron tekojärvi (Konttimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+133,00 m ylityksestä 2.5.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 09 on N43+132,89 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 2.5.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 on N43+103,95 m.

 
53 Kalajoen vesistöalue

Kuonanjärvi (Tammensilta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+135,80 m ylityksestä 2.5.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 on N43+135,68 m.

Vääräjoki Rautio (Hakola) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla NN+52,90 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Myllypato (Kotimäki) Ennustekuvat
Varoitusrajan 12.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 3,2 m³/s.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Haapajärvi (Kokkoranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+87,80 m ylityksestä 24.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 09 on N60+87,76 m.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Kortteisen tekojärvi (Peltomaa) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+103,52 m ylityksestä 23.4.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N43+103,82 m.

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m³/s ylitys.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 138,4 m³/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ylitys.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 139,7 m³/s.

 
58 Temmesjoen vesistöalue

Tyrnävänjoki, lm (Sepänkoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 24,1 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 20,7 m³/s.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Otermanjärvi (Holappa) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+141,45 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 11 on N60+140,58 m.

Palojärvi (Siirtola) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+205,73 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 11 on N60+205,05 m.

Iso Parvajärvi (Savikkolahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+206,66 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Lentua (Ahoniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+168,30 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 12 on NN+167,48 m.

Kalliojärvi (Poronkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+177,18 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 11 on N60+176,40 m.

Kalliojärvi - luusua (Poronkoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 33,1 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.4.2019 on 7,6 m³/s.

 
60 Kiiminkijoen vesistöalue

Nuorittajoki (Syrjälä) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 202,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 22.4.2019 on 67,4 m³/s.

Haukipudas (Haapalahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+11,71 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on NN+10,99 m.

 
61 Iijoen vesistöalue

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+120,72 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N60+119,08 m.

Naamankajärvi-Polvijärvet (Suoliniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+174,75 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+120.5 m ennustetaan ylittyvän.
Bifurkaatiokorkeudella 120,50m Länsirannantie on poikki.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N60+119,08 m.

Kurenalus Jonku (Karvonen) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+120,71 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N60+119,08 m.

Siuruanjoki Leuvankoski (Leuansuvanto) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+48,23 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 05 on N60+46,96 m.

 
63 Kuivajoen vesistöalue

Oijärvi (Jokiniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+91,06 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 03 on N60+90,04 m.

Ravaska (Ravaskansuvanto) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+29,42 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N60+28,22 m.

 
64 Simojoen vesistöalue

Simojärvi (Pohjaslahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+176,67 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 10 on N60+176,12 m.

 
68 Tenojoen vesistöalue

Inarijoki Karigasniemi (Karigasniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle LN+126,86 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.4.2019 klo 06 on LN+125,34 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto