www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki ja Lapuanjoki Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 06.12. - 05.01.2020
Päivitetty 06.12.2019 kello 15.11. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Liinamaa Jouttikoski Isojärvi Loimijoki Maurialankoski Kiikka Kirkkojärvi Nummenjoki Pirkkula Hanhikoski Lappajärvi Kivi- ja Levalammen tekojärven lähtövirtaama Hirsijärvi Peltokoski Vanjoki Jokikunta Muuruejärvi Enäjärvi Alajärvi Seinäjärvi Karhijärvi Mahnalanselkä Kirkkojärvi Ähtärinjärvi Mouhijärvi Kiikoisjärvi Painio Hirsjärvi Valkjärvi Kytäjärvi Kivijärvi Konnivesi Unnukka, Taipale ylä Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Unnukka, Taipale ylä   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
13 Summanjoen vesistöalue
Enäjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
 
14 Kymijoen vesistöalue
Muuruejärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Konnivesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kivijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Valkjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Vanjoki Jokikunta   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Peltokoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Nummenjoki Pirkkula   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Hirsijärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 2002-2010 keskiyliveden)
Kirkkojärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(vesi alavimmille pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Kiikoisjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(ehdollinen säännöstelyraja)
Mouhijärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(ehdollinen säännöstelyraja)
Ähtärinjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Mahnalanselkä Kirkkojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kiikka   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Loimijoki Maurialankoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
Karhijärvi   huomautus tavoiterajan ylityksestä
 
39 Närpiönjoen vesistöalue
Kivi- ja Levalammen tekojärven lähtövirtaama   huomautus suuresta virtaamasta
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Seinäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Jouttikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(virtaamaraja Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi)
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Liinamaa   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Lappajärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Alajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Hanhikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+81,20 m ylityksestä 5.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 11 on NN+81,23 m.

 
13 Summanjoen vesistöalue

Enäjärvi (Kettuniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+52.36 m ennustetaan ylittyvän.
52,36m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 4.12.2019 klo 05 on NN+52,10 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Muuruejärvi (Myllyjoki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+100,94 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 10 on NN+100,80 m.

Konnivesi (Norjavuori) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+77,40 m ylityksestä 12.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 5.12.2019 klo 02 on NN+77,35 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+130,90 m ylityksestä 15.12.2019.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 11 on NN+131,18 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+79,90 m ylityksestä 15.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 09 on NN+79,82 m.

Valkjärvi (Holma) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+34,20 m ylityksestä 14.12.2019.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Vanjoki Jokikunta (Näkki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+34,19 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 04 on N60+33,58 m.

Peltokoski (Peltokoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 50,9 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.12.2019 on 26,9 m³/s.

Nummenjoki Pirkkula (Pirkkula) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 6.12.2019 on 14,6 m³/s.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Hirsijärvi (Kirveslahti) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+48.95 m ennustetaan ylittyvän.
48,95m on jakson 2002-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 09 on N60+48,88 m.

Kirkkojärvi (Kiviahde) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+27.0 m ylitys.
Rajan 27,00m ylittyessä vesi nousee alavimmille pelloille.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,35 m ylityksestä 14.12.2019.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,34 m ylityksestä 15.12.2019.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 5.12.2019 klo 14 on N43+81,54 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Kiikoisjärvi (Suviranta) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+59.6 m ennustetaan ylittyvän.
Säännöstelyraja on ehdollinen.
Havaittu vedenkorkeus 5.12.2019 klo 20 on N43+59,52 m.

Mouhijärvi (Kiikoiskoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+64.9 m ennustetaan ylittyvän.
Ehdollinen säännöstelyraja
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 11 on N43+64,70 m.

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,35 m ylityksestä 14.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 11 on N60+154,39 m.

Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Naarlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+60,40 m ylityksestä 9.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 on NN+60,34 m.

Kiikka (Kiikkapäänkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+51.4 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 12 on NN+50,88 m.

Loimijoki Maurialankoski (Yli-Jaakkola) Ennustekuvat
Varoitusrajan 100.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Vesi nousee pelloille
Havaittu virtaama 6.12.2019 on 56,0 m³/s.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 12 on N60+35,09 m.

Karhijärvi (Lahdensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+52.25 m ylitys.
Raja N60+52,25 m on tavoiteraja.
Havaittu vedenkorkeus 4.12.2019 klo 18 on N60+52,32 m.

 
39 Närpiönjoen vesistöalue

Kivi- ja Levalammen tekojärven lähtövirtaama (Poronperkoo) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 5,9 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.12.2019 on 5,9 m³/s.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Seinäjärvi (Tammenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+139,05 m ylityksestä 15.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 14 on N43+139,02 m.

Jouttikoski (Keltamäki) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi.
Havaittu virtaama 6.12.2019 on 25,2 m³/s.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Liinamaa (Liinamaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+24.75 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 24,75m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 12 on N43+24,27 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Lappajärvi (Niska) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+70,18 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 klo 09 on N60+70,11 m.

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 7.12.2019.
Havaittu vedenkorkeus 6.12.2019 on N43+103,94 m.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 5.12.2019 on 23,6 m³/s.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto