www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki, Siikajoki, Kemijoki ja Paatsjoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 27.02. - 29.03.2021
Päivitetty 27.02.2021 kello 07.44. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Loimijoki Maurialankoski Hirvikoski Piirteenvirta Ahvio Väätäjänsuvanto Varpulan tekojärvi Vahvajärvi Jääskänjärvi Kuorasjärvi Mahnalanselkä Kirkkojärvi Ähtärinjärvi Painio Hirsjärvi Lohjanjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Pyhäjärvi Saimaa Lauritsala Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
 
14 Kymijoen vesistöalue
Vahvajärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Piirteenvirta Ahvio   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Hirvikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Ähtärinjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Mahnalanselkä Kirkkojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Loimijoki Maurialankoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kuorasjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Jääskänjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Varpulan tekojärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
61 Iijoen vesistöalue
Väätäjänsuvanto   huomautus korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 05 on NN+76,16 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Vahvajärvi (Jokilahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+88,98 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 04 on NN+88,98 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,40 m ylityksestä 5.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.2.2021 on NN+65,29 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,48 m ylityksestä 29.3.2021.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 25.2.2021 on NN+94,54 m.

Piirteenvirta Ahvio (Kananniska) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+21.13 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 04 on NN+20,85 m.

Hirvikoski (Vaskovuolle) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+16.45 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 04 on NN+16,27 m.
Automaattisen arvion mukaan vedenkorkeudella NN+16,43 m aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla asuu n. 30 henkilöä.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+31,50 m ylityksestä 1.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 04 on NN+31,56 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,67 m ylityksestä 6.3.2021.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,67 m ylityksestä 6.3.2021.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 01 on N43+80,96 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+153,59 m ylityksestä 29.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 04 on N60+153,81 m.

Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Naarlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+60,40 m ylityksestä 3.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 on NN+60,40 m.

Loimijoki Maurialankoski (Yli-Jaakkola) Ennustekuvat
Varoitusrajan 100.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Vesi nousee pelloille
Havaittu virtaama 27.2.2021 on 108,0 m³/s.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+105,56 m ylityksestä 8.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 00 on N43+105,62 m.

Jääskänjärvi (Haavistonmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+103,35 m ylityksestä 8.3.2021.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 00 on N43+103,34 m.

Varpulan tekojärvi (Noronmäki) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 2,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.2.2021 on 0,5 m³/s.

 
61 Iijoen vesistöalue

Väätäjänsuvanto (Rantala) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+164,17 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.2.2021 klo 05 on N60+164,12 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto