www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 27.05. - 26.06.2016
Päivitetty 27.05.2016 kello 16.52. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Ala-Kitka Miekojärvi Simojärvi Pyhäjärvi - luusua Hanhikoski Niinivesi Nokisenkoski Kiesimä Iisvesi Niinivesi Ylä-Keitele Ala-Keitele Liesvesi Kuusvesi Päijänne pohjoinen Päijänne Kalkkinen Vuoksi Tainionkoski Orivesi-Pyhäselkä Haukivesi Pihlajavesi Savonlinna ala Saimaa Lauritsala Kiikoisjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Kivijärvi Saimaa Lauritsala Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Haukivesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Orivesi-Pyhäselkä   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Saimaa Lauritsala   huomautus normaalivyöhykkeen ylityksestä
Vuoksi Tainionkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Päijänne Kalkkinen   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Päijänne pohjoinen   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kuusvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Liesvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Ala-Keitele   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Ylä-Keitele   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Niinivesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Iisvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kiesimä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kivijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Niinivesi Nokisenkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Kiikoisjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(ehdollinen säännöstelyraja)
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Pyhäjärvi - luusua   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
64 Simojoen vesistöalue
Simojärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
67 Tornionjoen vesistöalue
Miekojärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
73 Koutajoen vesistöalue
Ala-Kitka   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla NN+76,33 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 15 on NN+76,33 m.

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla NN+76,33 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 15 on NN+76,33 m.

Haukivesi (Oravi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,38 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 15 on NN+76,38 m.

Orivesi-Pyhäselkä (Arvinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,43 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 14 on NN+76,39 m.

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus normaalivyöhykkeen ylityksestä
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 15 on NN+76,33 m.

Vuoksi Tainionkoski (Neitsytniemi) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 860,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 26.5.2016 on 860,0 m3/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Päijänne Kalkkinen (Säkkisaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+78,72 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 13 on NN+78,72 m.

Päijänne pohjoinen (Haapaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+78,72 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 13 on NN+78,72 m.

Kuusvesi (Haapaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+85,05 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Liesvesi (Männistö) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+90,32 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Ala-Keitele (Häränvirta) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+99,74 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Ylä-Keitele (Haapasalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+99,74 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 14 on NN+99,74 m.

Niinivesi (Huttula) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+98,09 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Iisvesi (Iisvesi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+98,11 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 on NN+98,11 m.

Kiesimä (Huttula) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+100,93 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+131,00 m ylityksestä 26.5.2016.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 on NN+131,00 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+94,60 m ylityksestä 26.5.2016.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.

Niinivesi Nokisenkoski (Iisvesi) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 71,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.5.2016 on 71,0 m3/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Kiikoisjärvi (Suviranta) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+59.6 m ennustetaan ylittyvän.
Säännöstelyraja on ehdollinen.
Havaittu vedenkorkeus 26.5.2016 klo 20 on N43+59,45 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m3/s ylitys.
Havaittu virtaama 26.5.2016 on 26,1 m3/s.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Pyhäjärvi - luusua (Pirttimutka) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 11,0 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.5.2016 on 9,5 m3/s.

 
64 Simojoen vesistöalue

Simojärvi (Pohjaslahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+176,73 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2016 klo 14 on N60+176,73 m.

 
67 Tornionjoen vesistöalue

Miekojärvi (Kaaraneskoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla N60+77,70 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 26.5.2016 on N60+77,58 m.

 
73 Koutajoen vesistöalue

Ala-Kitka (Kilkilösalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+240,81 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 26.5.2016 klo 08 on N60+240,78 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto