www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki ja Lapuanjoki Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 23.02. - 25.03.2019
Päivitetty 23.02.2019 kello 16.21. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Loimijoki Maurialankoski Kirkkojärvi Lepsämänjoki Kuorasjärvi Painio Hirsjärvi Tuusulanjärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
21 Vantaanjoen vesistöalue
Tuusulanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Lepsämänjoki   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Kirkkojärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(vesi alavimmille pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Loimijoki Maurialankoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kuorasjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,64 m ylityksestä 2.3.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.2.2019 klo 07 on NN+37,56 m.

Lepsämänjoki (Jokimaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan 10.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Virtaamalla 10m3/s vesi nousee pelloille.
Havaittu virtaama 23.2.2019 on 5,6 m³/s.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Kirkkojärvi (Kiviahde) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+26.7 m ylitys.
Rajan 26,70m ylittyessä vesi nousee alavimmille pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 23.2.2019 klo 13 on N60+26,87 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,70 m ylityksestä 2.3.2019.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,68 m ylityksestä 4.3.2019.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Loimijoki Maurialankoski (Yli-Jaakkola) Ennustekuvat
Varoitusrajan 100.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Vesi nousee pelloille
Havaittu virtaama 23.2.2019 on 37,9 m³/s.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+105,64 m ylityksestä 28.2.2019.
Havaittu vedenkorkeus 23.2.2019 klo 13 on N43+105,67 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto