www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 01.03. - 31.03.2017
Päivitetty 01.03.2017 kello 22.05. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Jääskänjärvi Kuorasjärvi Liikapuron tekojärvi Näsijärvi Painio Hirsjärvi Tuusulanjärvi Hirvijärvi Suolijärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
14 Kymijoen vesistöalue
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Suolijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Hirvijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Tuusulanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Näsijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Liikapuron tekojärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kuorasjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Jääskänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
14 Kymijoen vesistöalue

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+94,55 m ylityksestä 28.2.2017.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 28.2.2017 on NN+94,57 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Suolijärvi (Ylätammi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+87,50 m ylityksestä 10.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 18 on NN+87,67 m.

Hirvijärvi (Kenkiä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+103,03 m ylityksestä 10.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 18 on NN+103,13 m.

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,63 m ylityksestä 4.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 05 on NN+37,64 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,63 m ylityksestä 10.3.2017.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,63 m ylityksestä 10.3.2017.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Näsijärvi (Ratinansuvanto) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,70 m ylityksestä 31.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 28.2.2017 on NN+94,75 m.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Liikapuron tekojärvi (Konttimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+132,35 m ylityksestä 10.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 18 on N43+132,50 m.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+105,55 m ylityksestä 10.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 17 on N43+105,58 m.

Jääskänjärvi (Haavistonmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+103,32 m ylityksestä 10.3.2017.
Havaittu vedenkorkeus 1.3.2017 klo 17 on N43+103,38 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto