www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 26.04. - 26.05.2017
Päivitetty 26.04.2017 kello 00.51. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Naamankajärvi-Polvijärvet Suolijärvi Jaurakkajärvi Jongunjärvi Kellojärvi Otermanjärvi Jongunjärvi Pudasjärvi Tuulisalmi Konttajärvi Simojärvi Pudasjärvi Tuulisalmi Lentua Lammasjärvi Niemelänjärvi Iso Parvajärvi Palojärvi Venetpalo Vääräjoki Rautio Lestijärvi Venetjärvi Juojärvi Palokki Kontturi Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Haapajärvi Hautaperän tekojärvi Västerfjärden Karhijärvi Ähtärinjärvi Painio Hirsjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Laakajärvi Sälevä Kallavesi Itkonniemi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
02 Tohmajoen vesistöalue
Kontturi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
04 Vuoksen vesistöalue
Kallavesi Itkonniemi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Sälevä   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Laakajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Juojärvi Palokki   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Ähtärinjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Karhijärvi   huomautus ennustetusta tavoiterajan ylityksestä
 
39 Närpiönjoen vesistöalue
Västerfjärden   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Venetjärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
51 Lestijoen vesistöalue
Lestijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
53 Kalajoen vesistöalue
Hautaperän tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vääräjoki Rautio   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Haapajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Venetpalo   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
57 Siikajoen vesistöalue
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
59 Oulujoen vesistöalue
Otermanjärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Palojärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Iso Parvajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Niemelänjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Lammasjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Lentua   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kellojärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
61 Iijoen vesistöalue
Pudasjärvi Tuulisalmi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jongunjärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jaurakkajärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Suolijärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Naamankajärvi-Polvijärvet   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pudasjärvi Tuulisalmi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(mökkejä kastumisvaarassa)
Jongunjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(bifurkaatiokorkeus, Länsirannantie poikki)
 
64 Simojoen vesistöalue
Simojärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
67 Tornionjoen vesistöalue
Konttajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
02 Tohmajoen vesistöalue

Kontturi (Lipiäkallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+74,23 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 06 on N60+73,86 m.

 
04 Vuoksen vesistöalue

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+82,00 m ylityksestä 25.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 19 on NN+81,55 m.

Sälevä (Tuovila) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+117,80 m ylityksestä 24.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on NN+116,53 m.

Laakajärvi (Niskakoski) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+164,80 m ylityksestä 16.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on NN+163,80 m.

Juojärvi Palokki (Pykälikönmäki) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 59,7 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,40 m ylityksestä 1.5.2017.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on NN+94,50 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,34 m ylityksestä 2.5.2017.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,34 m ylityksestä 30.4.2017.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,45 m ylityksestä 14.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 19 on N60+154,07 m.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Karhijärvi (Lahdensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+52.25 m ennustetaan ylittyvän.
Raja N60+52,25 m on tavoiteraja.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 02 on N60+52,20 m.

 
39 Närpiönjoen vesistöalue

Västerfjärden (Skinnarskäret) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N60+0,13 m ylityksestä 25.4.2017.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 on N60+0,14 m.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Venetjärvi (Kairenevan kytömaa) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 6,8 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu virtaama 25.4.2017 on 3,0 m3/s.

 
51 Lestijoen vesistöalue

Lestijärvi (Tammennokka) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+141,22 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N43+140,92 m.

 
53 Kalajoen vesistöalue

Hautaperän tekojärvi (Kauppila) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+99,50 m ylityksestä 8.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 on N43+95,13 m.

Vääräjoki Rautio (Hakola) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+53,31 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Haapajärvi (Kokkoranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+87,80 m ylityksestä 4.5.2017.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 16 on N60+87,73 m.

Venetpalo (Laitila) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 31,7 m3/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 25.4.2017 on 10,7 m3/s.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m3/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 25.4.2017 on 46,3 m3/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m3/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 25.4.2017 on 46,6 m3/s.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Otermanjärvi (Holappa) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+141,80 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 15 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 08 on N60+140,52 m.

Palojärvi (Siirtola) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+205,90 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N60+204,99 m.

Iso Parvajärvi (Savikkolahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+206,76 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N60+205,80 m.

Niemelänjärvi (Pikku-Niemelä) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+164,05 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 klo 07 on N60+162,91 m.

Lammasjärvi (Annanniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+163,62 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on NN+162,30 m.

Lentua (Ahoniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+168,39 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 08 on NN+167,43 m.

Kellojärvi (Mattila) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+162,62 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N60+161,38 m.

 
61 Iijoen vesistöalue

Pudasjärvi Tuulisalmi (Tuulisalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+110,40 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on N43+107,41 m.

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+121,17 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 17 on N60+118,91 m.

Jaurakkajärvi (Virtala) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+127,73 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 13 on N60+124,82 m.

Suolijärvi (Ketola) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+151,94 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 19 on N60+150,47 m.

Naamankajärvi-Polvijärvet (Suoliniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+174,99 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 30 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N60+173,53 m.

Pudasjärvi Tuulisalmi (Tuulisalmi) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+110.1 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 110,10m ylittyessä mökkejä on kastumisvaarassa.
Havaittu vedenkorkeus 24.4.2017 on N43+107,41 m.

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+120.5 m ennustetaan ylittyvän.
Bifurkaatiokorkeudella 120,50m Länsirannantie on poikki.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 17 on N60+118,91 m.

 
64 Simojoen vesistöalue

Simojärvi (Pohjaslahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+176,80 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 18 on N60+176,11 m.

 
67 Tornionjoen vesistöalue

Konttajärvi (Konttaniva) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+120,54 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 25.4.2017 klo 19 on N60+119,44 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto