www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 17.10. - 16.11.2017
Päivitetty 17.10.2017 kello 01.14. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Espoonjoki, moottoritien silta Espoonjoki Kauklahti Kiikka Nummenjoki Pirkkula Vanjoki Nahkakoski Vanjoki Jokikunta Saaramaanjärvi Enäjärvi Seinäjärvi Lohjanjärvi Tuusulanjärvi Hirvijärvi Kytäjärvi Pyhäjärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
13 Summanjoen vesistöalue
Enäjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
Saaramaanjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
 
14 Kymijoen vesistöalue
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Hirvijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Tuusulanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vanjoki Jokikunta   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vanjoki Nahkakoski   huomautus suuresta virtaamasta
Nummenjoki Pirkkula   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Kiikka   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Seinäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
81 Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue
Espoonjoki Kauklahti   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Tulvaraja)
Espoonjoki, moottoritien silta   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi Turunväylän reunalle Helsingin suuntaan)

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
13 Summanjoen vesistöalue

Enäjärvi (Niemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+52.36 m ylitys.
52,36m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 20 on NN+52,41 m.

Saaramaanjärvi (Rantala) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+65.07 m ylitys.
65,07m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 05 on NN+65,10 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,34 m ylityksestä 25.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 15.10.2017 on NN+65,15 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+79,80 m ylityksestä 16.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 18 on NN+79,99 m.

Hirvijärvi (Kenkiä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+103,23 m ylityksestä 25.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 18 on NN+103,23 m.

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+37,73 m ylityksestä 16.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 06 on NN+37,60 m.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+31,60 m ylityksestä 31.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 17 on NN+31,65 m.

Vanjoki Jokikunta (Näkki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+34,28 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 18 on N60+34,14 m.

Vanjoki Nahkakoski (Kannas) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 15,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Nummenjoki Pirkkula (Pirkkula) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 16.10.2017 on 15,0 m³/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Kiikka (Kiikkapäänkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+51.25 m ylitys.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 20 on NN+51,29 m.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Seinäjärvi (Tammenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+138,85 m ylityksestä 15.10.2017.
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 19 on N43+138,85 m.

 
81 Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue

Espoonjoki Kauklahti (Hansakallio) Ennustekuvat
Varoitusrajan 7.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 7m3/s on tulvaraja.
Havaittu virtaama 16.10.2017 on 4,9 m³/s.

Espoonjoki, moottoritien silta (Kyrkängarna) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+4.26 m ylitys.
Rajan 4.26m ylittyessä vesi nousee Turunväylän reunalle (Helsingin suuntaan).
Havaittu vedenkorkeus 16.10.2017 klo 19 on N60+4,31 m.

 
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto