www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki ja Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 06.04. - 06.05.2020
Päivitetty 06.04.2020 kello 20.23. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Pyhäjärvi - luusua Jongunjärvi Anjalankoski, voimalaitos Myllykoski Naamankajärvi-Polvijärvet Jaurakkajärvi Jongunjärvi Kattilakoski Hanhikoski Lappajärvi Kukkia Iso-Roine Pyhäjärvi Koivukoski Anjalankoski, voimalaitos Kuusankoski Voikkaa Liekune Kissakoski Mankala Konnivesi Vuolenkoski Päijänne Kalkkinen Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vahvajärvi Suontee Jääsjärvi Ylä-Keitele Ala-Keitele Pielinen Ahveninen Haapajarvi Pyhäjärvi Junttiselkä Kätkänjärvi Pyhäjärvi Lohjanjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vuohijärvi Nuoramoisjärvi Kivijärvi Pyhäjärvi Kiuruvesi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Pielinen Ahveninen   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kiuruvesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
14 Kymijoen vesistöalue
Ala-Keitele   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Ylä-Keitele   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jääsjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Suontee   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vahvajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kivijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
Nuoramoisjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(varoitusraja)
Vuohijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Päijänne Kalkkinen   huomautus suuresta virtaamasta
Konnivesi Vuolenkoski   huomautus suuresta virtaamasta
Mankala   huomautus suuresta virtaamasta
Liekune Kissakoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Voikkaa   huomautus suuresta virtaamasta
Kuusankoski   huomautus suuresta virtaamasta
Anjalankoski, voimalaitos   huomautus suuresta virtaamasta
Koivukoski   huomautus suuresta virtaamasta
Myllykoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Anjalankoski, voimalaitos   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
34 Eurajoen vesistöalue
Pyhäjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Pyhäjärvi - luusua   varoitus suuresta virtaamasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Iso-Roine   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kukkia   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kätkänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Lappajärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Pyhäjärvi Junttiselkä   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
61 Iijoen vesistöalue
Jongunjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jaurakkajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Naamankajärvi-Polvijärvet   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jongunjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(bifurkaatiokorkeus, Länsirannantie poikki)
 
84 Perämeren rannikkoalue
Haapajarvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Pielinen Ahveninen (Mainiemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,32 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 5.4.2020 on NN+93,97 m.

Kiuruvesi (Lapinsalmi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+87,90 m ylityksestä 9.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 15 on NN+88,07 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Ala-Keitele (Häränvirta) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+99,73 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Ylä-Keitele (Haapasalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+99,75 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on NN+99,60 m.

Jääsjärvi (Äijäsaaret) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+92,49 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 08 on NN+92,49 m.

Suontee (Viherinkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,14 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on NN+94,14 m.

Vahvajärvi (Jokilahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+89,10 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on NN+89,03 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,89 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 on NN+94,86 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,25 m ylityksestä 8.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 5.4.2020 on NN+65,59 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+130,46 m ylityksestä 5.4.2020.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 15 on NN+130,82 m.

Nuoramoisjärvi (Pohjola) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+82.65 m ylitys.
Raja 82,65 m on varoitusraja.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 15 on N60+82,68 m.

Vuohijärvi (Ailossaari) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+76,74 m ylityksestä 5.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 5.4.2020 klo 03 on NN+76,75 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,40 m ylityksestä 1.5.2020.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 on NN+94,86 m.

Päijänne Kalkkinen (Säkkisaari) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 384,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.4.2020 on 374,2 m³/s.

Konnivesi Vuolenkoski (Kivimäki) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 414,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 425,0 m³/s.

Mankala (Mankalan voimala) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 421,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 411,7 m³/s.

Liekune Kissakoski (Pieni Metsälampi) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 47,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Voikkaa (Vuohivuori) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 502,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 478,4 m³/s.

Kuusankoski (Kuusaansaari) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 522,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 534,7 m³/s.

Anjalankoski, voimalaitos (Anjalankoski) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 522,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.4.2020 on 510,5 m³/s.

Koivukoski (Tompsankoski) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 194,9 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 164,3 m³/s.

Myllykoski (Lemmensaari) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 567,2 m³/s.

Anjalankoski, voimalaitos (Anjalankoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 6.4.2020 on 510,5 m³/s.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+31,64 m ylityksestä 5.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 15 on NN+31,81 m.

 
34 Eurajoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Lohiluoma) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+45,15 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on N43+45,14 m.

Pyhäjärvi (Lohiluoma) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+45,12 m ylityksestä 7.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on N43+45,14 m.

Pyhäjärvi - luusua (Kauttua) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 14,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu virtaama 6.4.2020 on 14,5 m³/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Iso-Roine (Vuolle) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+84,59 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 12 on NN+84,58 m.

Kukkia (Kärki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+86,81 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 16 on NN+86,77 m.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kätkänjärvi (Jokiniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+148,74 m ylityksestä 5.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 on N43+148,97 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Lappajärvi (Niska) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+70,18 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 17 on N60+70,13 m.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 5.4.2020 on 30,8 m³/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 6.4.2020 on 27,8 m³/s.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Pyhäjärvi Junttiselkä (Latela) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+139,39 m ylityksestä 5.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 18 on N43+139,55 m.

 
61 Iijoen vesistöalue

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+120,80 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 18 on N60+119,22 m.

Jaurakkajärvi (Virtala) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+127,13 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 17 on N60+124,88 m.

Naamankajärvi-Polvijärvet (Suoliniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+174,70 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.

Jongunjärvi (Karvonen) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+120.65 m ennustetaan ylittyvän.
Bifurkaatiokorkeudella 120,65m Länsirannantie on poikki.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 klo 18 on N60+119,22 m.

 
84 Perämeren rannikkoalue

Haapajarvi (Kenttäkangas) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+17,10 m ylityksestä 10.4.2020.
Havaittu vedenkorkeus 6.4.2020 on N43+17,09 m.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto