www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki ja Siikajoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 23.01. - 22.02.2020
Päivitetty 23.01.2020 kello 18.05. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Pyhäjärvi - luusua Isojärvi Kirkkojärvi Nummenjoki Pirkkula Venetjärvi Kattilakoski Hanhikoski Herrfors Lappajärvi Siuro Nokia / Melo Kukkia Iso-Roine Vesijärvi Keurusselkä Pyhäjärvi - luusua Pyhäjärvi Peltokoski Huopanankoski Vahvajärvi Kivijärvi Saaramaanjärvi Lämsänkoski kokonaisvirtaama Pyhäjärvi Junttiselkä Jääskänjärvi Ähtärinjärvi Näsijärvi Pyhäjärvi Painio Hirsjärvi Lohjanjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vuohijärvi Kivijärvi Unnukka, Taipale ylä Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
04 Vuoksen vesistöalue
Unnukka, Taipale ylä   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
13 Summanjoen vesistöalue
Saaramaanjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
(yli jakson 1974-2010 keskiyliveden)
 
14 Kymijoen vesistöalue
Kivijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vahvajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kivijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
Vuohijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Huopanankoski   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Peltokoski   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Nummenjoki Pirkkula   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Kirkkojärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(vesi alavimmille pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
34 Eurajoen vesistöalue
Pyhäjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Pyhäjärvi - luusua   huomautus suuresta virtaamasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Keurusselkä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Vesijärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Iso-Roine   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kukkia   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Näsijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Ähtärinjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Nokia / Melo   huomautus suuresta virtaamasta
Siuro   huomautus suuresta virtaamasta
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Jääskänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Lappajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Herrfors   huomautus suuresta virtaamasta
Hanhikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Venetjärvi   huomautus suuresta virtaamasta
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Pyhäjärvi Junttiselkä   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Pyhäjärvi - luusua   huomautus ennustetusta juoksutusrajan ylityksestä
 
57 Siikajoen vesistöalue
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+81,20 m ylityksestä 22.1.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 11 on NN+81,23 m.

 
13 Summanjoen vesistöalue

Saaramaanjärvi (Salmela) Ennustekuvat
Varoitusrajan NN+65.07 m ennustetaan ylittyvän.
65,07m on jakson 1974-2010 keskiylivesi.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 06 on NN+65,00 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+131,13 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 12 on NN+131,10 m.

Vahvajärvi (Jokilahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+88,96 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 13 on NN+88,94 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+130,73 m ylityksestä 1.2.2020.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 12 on NN+131,10 m.

Vuohijärvi (Ailossaari) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+76,74 m ylityksestä 22.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 22.1.2020 klo 02 on NN+76,70 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,57 m ylityksestä 22.2.2020.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 on NN+94,70 m.

Huopanankoski (Niskasaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+107,35 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 13 on NN+107,31 m.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+31,60 m ylityksestä 22.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 12 on NN+31,84 m.

Peltokoski (Peltokoski) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 50,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 43,5 m³/s.

Nummenjoki Pirkkula (Pirkkula) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 13,7 m³/s.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Kirkkojärvi (Kiviahde) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+27.0 m ylitys.
Rajan 27,00m ylittyessä vesi nousee alavimmille pelloille.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,96 m ylityksestä 1.2.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+80,96 m ylityksestä 1.2.2020.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 02 on N43+81,37 m.

 
34 Eurajoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Lohiluoma) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla N43+45,15 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 16 on N43+45,11 m.

Pyhäjärvi (Lohiluoma) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+45,12 m ylityksestä 19.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 16 on N43+45,11 m.

Pyhäjärvi - luusua (Kauttua) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 12,2 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 11,7 m³/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Keurusselkä (Koskelanlampi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+106,20 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 13 on N60+106,19 m.

Vesijärvi (Pyysalo) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+87,19 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 14 on N60+87,18 m.

Iso-Roine (Vuolle) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+84,50 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 11 on NN+84,40 m.

Kukkia (Kärki) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+86,83 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 13 on NN+86,75 m.

Näsijärvi (Naistenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+95,14 m ylityksestä 22.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 22.1.2020 on NN+95,19 m.

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,06 m ylityksestä 22.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 14 on N60+154,35 m.

Nokia / Melo (Melo) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 332,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 327,5 m³/s.

Siuro (Naarlahti) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 97,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 88,0 m³/s.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ylitys.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 14 on N60+35,15 m.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Jääskänjärvi (Haavistonmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+103,83 m ylityksestä 1.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 14 on N43+103,77 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Lappajärvi (Niska) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+70,30 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 13 on N60+70,30 m.

Herrfors (Torpet) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 40,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 30,8 m³/s.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 22.1.2020 on 28,3 m³/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 30,9 m³/s.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Venetjärvi (Kairenevan kytömaa) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 5,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 5,3 m³/s.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Pyhäjärvi Junttiselkä (Latela) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+139,70 m ylityksestä 1.2.2020.
Havaittu vedenkorkeus 23.1.2020 klo 14 on N43+139,76 m.

Pyhäjärvi - luusua (Pirttimutka) Ennustekuvat
Varoitusrajan 12.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 5,5 m³/s.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ylitys.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 23.1.2020 on 24,4 m³/s.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto