logo
 

WSFS-Vemala: Kokonaisfosforikuormitus: Paimionjoen vesistöalue - summa

Asiantuntijan työpöytä > Ravinnekuormitus > Saaristomeri > Paimionjoen vesistöalue > Summa

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Ajanjakso 2023 - 2024 | Ajanjakso 1991 - 2024

Vesistöistä lähtevä fosforikuorma


Vesistöistä lähtevä fosforikuormasumma


Vesistöistä tuleva, sedimentoituva ja vesistöistä lähtevä fosforikuormasumma


Summakuorma vesistöihin pelloilta, muilta alueilta, haja-asutuksesta, pistekuormasta ja laskeumasta


Fosforikuormitus vesistöihin pelloilta


Fosforikuormitus vesistöihin muulta maa-alueelta


Fosforikuormitus vesistöihin haja-asutuksesta


Fosforikuormitus vesistöihin laskeumasta ja pistekuormituksena


Vesistöistä lähtevän virtaaman fosforipitoisuus


Vesistöistä lähtevä kokonaisvirtaama