www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus: Kokemäenjoen vesistöalue - Vanajavesi

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

 

Fosforipitoisuus

Fosforipitoisuus

Fosforikuormitus

Fosforikuormitus

Fosfori summakuorma

Fosfori summakuorma
 
Fosfori summakuorma

Fosfori sedimentaatio

Fosfori sedimentaatio
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto