www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus: Karvianjoen vesistöalue

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Valitse haluamasi vedenlaatupiste joko kartasta tai listasta.
Fosfori: Karvianjärvi Fosfori: Karhijärvi Fosfori: Isojärvi Kalkkilouho Fosfori: Isojärvi Sotamiehenluoto Fosfori: Pomarkunjoki Laurinsilta Fosfori: Kynäsjoki Harjakoski Fosfori: Lankoski Fosfori: Kirkkojärvi luusua Fosfori: Suomijoki Fosfori: Nummijoki Fosfori: Mustajoki Fosfori: Hapuansilta Fosfori: Eteläjoki Paloheimonkoski Fosfori: Merikarvianjoki Vaadinniemi

Koko Karvianjoen vesistöalueen
fosforikuormitus Itämereen

Eteläjoki Paloheimonkoski
Hapuansilta
Isojärvi Kalkkilouho
Isojärvi Sotamiehenluoto
Karhijärvi
Karvianjärvi
Kirkkojärvi luusua
Kynäsjoki Harjakoski
Lankoski
Merikarvianjoki Vaadinniemi
Mustajoki
Nummijoki
Pomarkunjoki Laurinsilta
Suomijoki

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto