www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaistyppikuormitus: Vuoksen vesistöalue - Saimaa Maavesi

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

 

Typpipitoisuus

Typpipitoisuus

Typpikuormitus

Typpikuormitus

Typpi summakuorma

Typpi summakuorma
 
Typpi summakuorma

Typpi sedimentaatio

Typpi sedimentaatio
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto