www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaistyppikuormitus: Paimionjoen vesistöalue - Paimionjoki

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

 

Typpikuorma

Typpikuorma

Typpi summakuorma

Typpi summakuorma
 
Typpi summakuorma

Typpipitoisuus

Typpipitoisuus

Virtaama

Virtaama
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto