www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaistyppikuormitus: Karvianjoen vesistöalue

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Valitse haluamasi vedenlaatupiste joko kartasta tai listasta.
Typpi: Karvianjärvi Typpi: Karhijärvi Typpi: Isojärvi Kalkkilouho Typpi: Isojärvi Sotamiehenluoto Typpi: Pomarkunjoki Laurinsilta Typpi: Kynäsjoki Harjakoski Typpi: Lankoski Typpi: Kirkkojärvi luusua Typpi: Suomijoki Typpi: Nummijoki Typpi: Mustajoki Typpi: Hapuansilta Typpi: Eteläjoki Paloheimonkoski Typpi: Merikarvianjoki Vaadinniemi

Koko Karvianjoen vesistöalueen
typpikuormitus Itämereen

Eteläjoki Paloheimonkoski
Hapuansilta
Isojärvi Kalkkilouho
Isojärvi Sotamiehenluoto
Karhijärvi
Karvianjärvi
Kirkkojärvi luusua
Kynäsjoki Harjakoski
Lankoski
Merikarvianjoki Vaadinniemi
Mustajoki
Nummijoki
Pomarkunjoki Laurinsilta
Suomijoki

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto