www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaiskiintoainekuormitus: Paimionjoen vesistöalue - Paimionjoki

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

 

Kiintoainekuorma

Kiintoainekuorma

Kiintoaine summakuorma

Kiintoaine summakuorma
 
Kiintoaine summakuorma

Kiintoainepitoisuus

Kiintoainepitoisuus

Virtaama

Virtaama
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto