Kattojen peruslumikuorma

Peruslumikuorma on rakentamismääräysten arvo, joka kuvaa katolla olevan lumen aiheuttamaa kuormitusta. Peruslumikuorma kuvaa tasakatolla olevan lumen määrää, joka tilastojen mukaan esiintyy kerran 30 vuodessa. Peruslumikuorman arvoa valittaessa varaudutaan siis harvoin esiintyvään kuormaan. Kaikki kattorakenteet suunnitellaan varmuuskertoimia käyttäen kestämään peruslumikuormaa suurempi kuorma.

1998-2014 rakentamismääräyksen mukainen


Alkuperäisestä interpoloitu kartta

1969-1998 rakentamismääräysten mukainen (Rakenteiden kuormitusnormit 1969, Sisäasiainministeriön päätös 1973, Suomen rakentamismääräyskokoelma 1978 ja 1983)


Alkuperäisestä interpoloitu kartta

1955 rakenteiden kuormitusmääräys


Alkuperäisestä interpoloitu kartta