Sijaintipaikkani vesitilanne

Sademäärä eli sadanta kertoo tietyssä ajassa eri olomuodoissa sateena maahan tulleen vesimäärän. Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy yksi litra vettä, joka vastaa millimetrin paksuista kerrosta.

Pintaveden lämpötila kertoo vesistön pintakerroksen (20 cm) lämpöolosuhteita sulan veden aikaan. Veden lämpötilaan vaikuttaa vesistön koon lisäksi ilman lämpötila ja tuuliolosuhteet.

Maankosteus kuvaa maaperään sitoutunutta vesimäärää. Maankosteuteen vaikuttavat erityisesti sademäärä, lämpötila, lumen sulaminen ja haihdunta.

Vedenkorkeus kuvaa vesistöjen ja meren pinnan korkeusvaihteluja. Vesistöjen vedenkorkeuteen vaikuttavat sademäärä, valunta, haihdunta sekä järveen tuleva ja sieltä lähtevä virtaama. Meriveden korkeuteen vaikuttavat ensisijaisesti Tanskan salmien virtaukset, tuuliolosuhteet, ilmanpaine ja jäätilanne.

Pohjaveden korkeus kuvaa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluja. Niihin vaikuttaa pohjavesivesimuodostuman koko, sademäärä, sulamisvedet ja haihdunta. Muutokset ovat hitaita ja vedenkorkeus laskee tyypillisesti kesän aikana.

Valunta kertoo maan pinnalla ja maaperässä liikkuvan veden määrän. Lumien sulaminen ja rankat sateet lisäävät vesimäärää ja voivat aiheuttaa tulvia.

Sijaintipaikkani vesitilanne

  • Suurempi kuin
    ajankohdan keskiarvo
  • Vastaa ajankohdan
    keskiarvoa
  • Pienempi kuin
    ajankohdan keskiarvo
Ikonien selitykset

IKONIEN SELITYKSET

Omat havaintoni

OMAT HAVAINTONI

Sademäärä eli sadanta kertoo tietyssä ajassa eri olomuodoissa sateena maahan tulleen vesimäärän. Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy yksi litra vettä, joka vastaa millimetrin paksuista kerrosta.

Pintaveden lämpötila kertoo vesistön pintakerroksen (20 cm) lämpöolosuhteita sulan veden aikaan. Veden lämpötilaan vaikuttaa vesistön koon lisäksi ilman lämpötila ja tuuliolosuhteet.

Maankosteus kuvaa maaperään sitoutunutta vesimäärää. Maankosteuteen vaikuttavat erityisesti sademäärä, lämpötila, lumen sulaminen ja haihdunta.

Vedenkorkeus kuvaa vesistöjen ja meren pinnan korkeusvaihteluja. Vesistöjen vedenkorkeuteen vaikuttavat sademäärä, valunta, haihdunta sekä järveen tuleva ja sieltä lähtevä virtaama. Meriveden korkeuteen vaikuttavat ensisijaisesti Tanskan salmien virtaukset, tuuliolosuhteet, ilmanpaine ja jäätilanne.

Pohjaveden korkeus kuvaa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluja. Niihin vaikuttaa pohjavesivesimuodostuman koko, sademäärä, sulamisvedet ja haihdunta. Muutokset ovat hitaita ja vedenkorkeus laskee tyypillisesti kesän aikana.

Valunta kertoo maan pinnalla ja maaperässä liikkuvan veden määrän. Lumien sulaminen ja rankat sateet lisäävät vesimäärää ja voivat aiheuttaa tulvia.