www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Katon lumikuorman arviointi

Lumikuorman voi arvioida katolla olevan lumen syvyyden (metreinä) ja tiheyden avulla:

lumikuorma (kg/m2) = syvyys (m) * tiheys (kg/m3)

Arviot lumen tiheydestä ovat taulukoissa 1, 2 ja 3. Tiheys voi kuitenkin olla arvioitua suurempi, riippuen tuuliolosuhteista ja katon muodosta.

Katon lumikuorman voi myös mitata Keski-Suomen ELY:n ohjeiden mukaisesti. Lumen luonti laaja-alaisilta katoilta (esim. suuret hallit) on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää katon peruslumikuorman. Kaikki kattorakenteet suunnitellaan varmuuskertoimia käyttäen kestämään peruslumikuormaa suurempi kuorma, ja tavanomaiset omakotitalot eivät kokemuksen mukaan kuulu riskialttiisiin kohteisiin.

Esimerkki: Katolla arvioidaan olevan lunta 60cm. On helmikuu. Taulukoista saadaan lumen tiheydelle helmikuussa arvo 210kg/m3. Arvio katon lumikuormasta on 0.6m * 210kg/m3 = 126kg/m2.

Mitattuja lumen tiheyksiä
Aika Paikka Tiheys Havaitsija Mittauskohta
5.3.2012 Espoo, Tontunmäki 270-320kg/m3 prof. P. Vakkilainen Loiva pulpettikatto
15.3.2011 Lieksa, Kivivaara 200-230kg/m3 R. Kiiskinen Katto
12.3.2011 Lieksa, Viensuu 190-230kg/m3 R. Kiiskinen Katto
9.3.2011 Siuntio, pohjoinen 270-310kg/m3 SYKE Katto
9.3.2011 Siuntio, pohjoinen 180-210kg/m3 SYKE Piha
9.2.2011 Espoo, Tontunmäki 270kg/m3 prof. P. Vakkilainen Loiva pulpettikatto
26.1.2011 Helsinki, Kaisaniemi 286kg/m3 SYKE Aukea, loivan kukkulan laki
26.1.2011 Helsinki, Kaisaniemi 263kg/m3 SYKE Tasainen maa, harva lehtimetsä
26.1.2011 Helsinki, Kaisaniemi 246kg/m3 SYKE Loiva pohjoisrinteen alaosa, metsän aukko
22.1.2011 Espoo, Tontunmäki 250kg/m3 prof. P. Vakkilainen Loiva pulpettikatto
18.1.2011 Helsinki, Töölö 243kg/m3 SYKE Tasainen maa
11.1.2011 Helsinki, Töölö 300kg/m3 SYKE Tasainen maa, aukea paikka
11.1.2011 Helsinki, Töölö 244kg/m3 SYKE Tasainen maa, hieman puiden alla
13.12.2010 Helsinki, Töölö 209kg/m3 SYKE Katto
13.12.2010 Helsinki, Töölö 188kg/m3 SYKE Katto

Taulukko 1: Mitattuja lumen tiheyksiä.

Taulukoiden 2 ja 3 arviot lumen tiheydestä perustuvat aukealla alueella maan pinnalla olevaan lumeen. Katolla olevan lumi on tyypillisesti hieman tiheämpää.

Lumen tiheys aukealla (kg/m3)
Kuukausi Etelärannikko Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi ja Kainuu
  2024Maaliskuu   281(148-400) 297(138-386) 294(204-348) 263(190-368)
  2024Huhtikuu   341(125-416) 259(103-373) 282(090-370)
  2024Toukokuu   341(200-421)

Taulukko 2: Viimeisimmät lumilinjahavainnot aukean alueen lumen tiheydestä.

Lumen tiheys aukealla (kg/m3)
Kuukausi Etelärannikko Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi ja Kainuu
  Syyskuu    110
  Lokakuu    210 150 160 140
  Marraskuu    180 160 160 150
  Joulukuu    190 170 170 170
  Tammikuu    220 200 200 190
  Helmikuu    230 210 210 200
  Maaliskuu    260 250 240 230
  Huhtikuu    320 310 300 290
  Toukokuu    370 300 210 320
  Kesäkuu    350

Taulukko 3: Arviot lumen tiheydestä. Arviot perustuvat aukean alueen lumilinjamittauksiin 1961-2010.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto