www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistömallijärjestelmä: Vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset

Seuraavista vesistöistä on saatavissa myös tunnin aika-askeleeseen perustuvat ennusteet:
Vantaanjoki, Uskelanjoki, Kokemäenjoki Lapväärtinjokijoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki, Maalahdenjoki, Laihianjoki, Kyrönjoki, Lapuanjoki, Siikajoki, Kemijoki ja Paatsjoki

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 26.10. - 25.11.2021
Päivitetty 26.10.2021 kello 14.34. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Isojärvi Perniönjoki Vissavesi Ullavanjärvi Kattilakoski Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Lämsänkosken ohijuoksutus Iso Lamujärvi Kortteisen tekojärvi Alajärvi Seinäjärvi Karhijärvi Mahnalanselkä Kirkkojärvi Kiikoisjärvi Painio Hirsjärvi Kytäjärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
Ennusteet vesistöalueittain:
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Perniönjoki   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Kiikoisjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
(ehdollinen säännöstelyraja)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
Karhijärvi   huomautus ennustetusta tavoiterajan ylityksestä
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Seinäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Alajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Ullavanjärvi   huomautus vedenkorkeusrajan ylityksestä
Vissavesi   huomautus suuresta virtaamasta
 
57 Siikajoen vesistöalue
Kortteisen tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Iso Lamujärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Lämsänkosken ohijuoksutus   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+79,90 m ylityksestä 29.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 10 on NN+79,89 m.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Perniönjoki (Perniö) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+3.18 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 3,18m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 09 on N60+3,03 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,43 m ylityksestä 29.10.2021.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 on N43+81,33 m.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+81,43 m ylityksestä 30.10.2021.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 01 on N43+81,34 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Kiikoisjärvi (Suviranta) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+59.6 m ylitys.
Säännöstelyraja on ehdollinen.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 12 on N43+59,68 m.

Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Naarlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+60,40 m ylityksestä 28.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 on NN+60,35 m.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 11 on N60+35,03 m.

Karhijärvi (Lahdensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+52.25 m ennustetaan ylittyvän.
Raja N60+52,25 m on tavoiteraja.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 09 on N60+52,36 m.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Seinäjärvi (Tammenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+139,05 m ylityksestä 28.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 10 on N43+139,07 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 3.11.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 on N43+103,90 m.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ylitys.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Ullavanjärvi (Kaatokari) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+113.3 m ylitys.

Vissavesi (Ketunpesäneva) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 1,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu virtaama 26.10.2021 on 1,6 m³/s.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Kortteisen tekojärvi (Peltomaa) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 30.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 10 on N43+103,83 m.

Iso Lamujärvi (Valkama) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+137,00 m ylityksestä 4.11.2021.
Havaittu vedenkorkeus 26.10.2021 klo 10 on N43+136,94 m.

Lämsänkosken ohijuoksutus (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 5.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 26.10.2021 on 0,3 m³/s.

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 26.10.2021 on 32,5 m³/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 26.10.2021 on 32,8 m³/s.

 
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto