www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus Suomenlahteen Laatokan kautta Suomen vesistöistä

Ravinnekuormitus > Suomenlahti (Laatokka) > Vuoksen vesistöalue

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Valitse haluamasi vedenlaatupiste joko kartasta tai listasta.
Koko vesistöalueen fosforikuormitus Laatokan kautta Suomenlahteen
 
Hiitolanjoen vesistöalueesta
Jänisjoen vesistöalueesta
Tohmajoen vesistöalueesta
Vuoksen vesistöalueesta
 
Kartan havaintopisteet
 
Hiitolanjoki
Hiitolanjoki
Jänisjoki
Jänisjoki
Tohmajoki
Tohmajoki

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto