www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus: Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen - summa

Ravinnekuormitus > Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen > Summa

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Ajanjakso 2020 - 2021 | Ajanjakso 1991 - 2021

Vesistöistä lähtevä fosforikuorma


Vesistöistä lähtevä fosforikuormasumma


Vesistöistä tuleva, sedimentoituva ja vesistöistä lähtevä fosforikuormasumma


Summakuorma vesistöihin pelloilta, muilta alueilta, haja-asutuksesta, pistekuormasta ja laskeumasta


Fosforikuormitus vesistöihin pelloilta


Fosforikuormitus vesistöihin muulta maa-alueelta


Fosforikuormitus vesistöihin haja-asutuksesta


Fosforikuormitus vesistöihin laskeumasta ja pistekuormituksena


Vesistöistä lähtevän virtaaman fosforipitoisuus


Vesistöistä lähtevä kokonaisvirtaama


 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto