www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus Perämeren alueelle Suomen vesistöistä

Ravinnekuormitus > Perämeri

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Valitse haluamasi piste joko kartasta tai listasta.
Perämeren rannikkoalue Tornionjoki Kaakamajoki Kaakamajoki Kemijoki Simojoki Kuivajoki Olhavanjoki Iijoki Kiiminkijoki Oulujoki Temmesjoki Siikajoki Piehinginjoki Liminkaoja Liminkaoja Pyhäjoki Kalajoki Pöntiönjoki Lestijoki Kälviänjoki Perhonjoki Perhonjoki Kruunupyynjoki Ähtävänjoki Ähtävänjoki Purmojoki Purmojoki Kovjoki Kovjoki Lapuanjoki Kimo å Kokonaiskuormitus Perämereen Tornionjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Oulujoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue  
 
Tarkemmat kartat
Iijoen vesistöalue
Kalajoen vesistöalue
Kemijoen vesistöalue
Lapuanjoen vesistöalue
Oulujoen vesistöalue
Tornionjoen vesistöalue

Tämä kartta
Iijoki
Kaakamajoki
Kalajoki
Kemijoki
Kiiminkijoki
Kimo å
Kovjoki
Kruunupyynjoki
Kuivajoki
Kälviänjoki
Lapuanjoki
Lestijoki
Liminkaoja
Olhavanjoki
Oulujoki
Perhonjoki
Piehinginjoki
Purmojoki
Pyhäjoki
Pöntiönjoki
Siikajoki
Simojoki
Temmesjoki
Tornionjoki
Ähtävänjoki
Perämeren rannikkoalue

Kokonaiskuormitus Perämereen

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto