www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaistyppikuormitus: Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen - summa

Ravinnekuormitus > Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen > Summa

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Ajanjakso 2021 - 2022 | Ajanjakso 1991 - 2022

Vesistöistä lähtevä typpikuorma


Vesistöistä lähtevä typpikuormasumma


Vesistöistä tuleva, sedimentoituva ja vesistöistä lähtevä typpikuormasumma


Summakuorma vesistöihin pelloilta, muilta alueilta, haja-asutuksesta, pistekuormasta ja laskeumasta


Typpikuormitus vesistöihin pelloilta


Typpikuormitus vesistöihin muulta maa-alueelta


Typpikuormitus vesistöihin haja-asutuksesta


Typpikuormitus vesistöihin laskeumasta ja pistekuormituksena


Vesistöistä lähtevän virtaaman typpipitoisuus


Vesistöistä lähtevä kokonaisvirtaama


 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto