www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaiskiintoainekuormitus: Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen - summa

Ravinnekuormitus > Suomesta Laatokan kautta Suomenlahteen > Summa

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

Ajanjakso 2021 - 2022 | Ajanjakso 1991 - 2022

Vesistöistä lähtevä kiintoainekuorma


Vesistöistä lähtevä kiintoainekuormasumma


Vesistöistä tuleva, sedimentoituva ja vesistöistä lähtevä kiintoainekuormasumma


Summakuorma vesistöihin pelloilta, muilta alueilta, haja-asutuksesta, pistekuormasta ja laskeumasta


Kiintoainekuormitus vesistöihin pelloilta


Kiintoainekuormitus vesistöihin muulta maa-alueelta


Kiintoainekuormitus vesistöihin haja-asutuksesta


Kiintoainekuormitus vesistöihin laskeumasta ja pistekuormituksena


Vesistöistä lähtevän virtaaman kiintoainepitoisuus


Vesistöistä lähtevä kokonaisvirtaama


 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto