www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Järven pintalämpötilahavaintojen kooste

Lyhyt jakso | Keskipitkä jakso | Pitkä jakso

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto