www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sipoonjoen vesistöalue - Sipoonjoki

Vesistöennusteet > Sipoonjoen vesistöalue > Sipoonjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.2.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.4.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 18.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.30 - 32.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.30 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 23.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 32.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.27 m3/s ja maksimiarvo 39.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto