logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 27.03. - 26.04.2023
Päivitetty 27.03.2023 kello 19.12. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Loimijoki Maurialankoski Perniönjoki Nummenjoki Pirkkula Tuusulanjoki, Jokitien silta Lepsämänjoki Kiikoisjärvi Iso-Roine Pyhäjärvi - luusua Köyliönjärvi Pyhäjärvi Siuntionjoki Tjusträsk Holmankoski Villikkalanjoki Painio Hirsjärvi Lohjanjärvi Tuusulanjärvi Valkjärvi Kytäjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vuohijärvi Pyhäjärvi Kiuruvesi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
04 Vuoksen vesistöalue
Kiuruvesi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
14 Kymijoen vesistöalue
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vuohijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Villikkalanjoki   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
15 Taasianjoen vesistöalue
Holmankoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Kytäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Valkjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Tuusulanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Lepsämänjoki   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
Tuusulanjoki, Jokitien silta   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vahinkoraja, asuintalo vaarassa, kevyenliikenteenväylä poikki)
 
22 Siuntionjoen vesistöalue
Tjusträsk   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Siuntionjoki   huomautus suuresta virtaamasta
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Nummenjoki Pirkkula   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Perniönjoki   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
27 Paimionjoen vesistöalue
Hirsjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
Painio   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(vedenkorkeuden suositusyläraja)
 
34 Eurajoen vesistöalue
Pyhäjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Köyliönjärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi - luusua   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Iso-Roine   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kiikoisjärvi   huomautus suuresta virtaamasta
Loimijoki Maurialankoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Kiuruvesi (Lapinsalmi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+88,00 m ylityksestä 27.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 15 on NN+88,19 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,25 m ylityksestä 31.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 26.3.2023 on NN+65,28 m.

Vuohijärvi (Ailossaari) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+76,74 m ylityksestä 26.4.2023.
Havaittu vedenkorkeus 26.3.2023 on NN+76,56 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,41 m ylityksestä 26.4.2023.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 on NN+94,46 m.

Villikkalanjoki (Kase) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+18,88 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

 
15 Taasianjoen vesistöalue

Holmankoski (Holmgård) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 58,1 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 36,5 m³/s.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Kytäjärvi (Kytäjä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+79,90 m ylityksestä 28.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 13 on NN+79,90 m.

Valkjärvi (Holma) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+34,20 m ylityksestä 27.3.2023.

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,60 m ylityksestä 28.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 07 on NN+37,77 m.

Lepsämänjoki (Jokimaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan 10.0 m³/s ylitys.
Virtaamalla 10m3/s vesi nousee pelloille.
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 8,5 m³/s.

Tuusulanjoki, Jokitien silta (Stenbacka) Ennustekuvat
Varoitusrajan 5.0 m³/s ylitys.
Raja 5-6m3/s on vahinkoraja, jonka ylittyessä kevyenliikenteenväylä on poikki ja asuintalo on vaarassa kastua.

 
22 Siuntionjoen vesistöalue

Tjusträsk (Oxhagen) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+4,92 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 13 on N60+4,75 m.

Siuntionjoki (Oxhagen) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 28,2 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 22,7 m³/s.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+31,50 m ylityksestä 1.4.2023.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 12 on NN+31,51 m.

Nummenjoki Pirkkula (Pirkkula) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 17,6 m³/s.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Perniönjoki (Perniö) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+3.18 m ylitys.
Rajan 3,18m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 13 on N60+3,04 m.

 
27 Paimionjoen vesistöalue

Hirsjärvi (Kaislaranta) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,01 m ylityksestä 26.3.2023.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.

Painio (Mäenpäänmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+81,01 m ylityksestä 26.3.2023.
Raja on vedenkorkeuden suositusyläraja.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 13 on N43+81,24 m.

 
34 Eurajoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Lohiluoma) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+45,11 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 16 on N43+45,04 m.

Köyliönjärvi (Yttilänotsa) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+41,29 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 16 on N60+41,28 m.

Pyhäjärvi - luusua (Kauttua) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 13,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 7,7 m³/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Iso-Roine (Vuolle) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+84,51 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.3.2023 klo 13 on NN+84,03 m.

Kiikoisjärvi (Suviranta) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 23,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.

Loimijoki Maurialankoski (Yli-Jaakkola) Ennustekuvat
Varoitusrajan 100.0 m³/s ylitys.
Vesi nousee pelloille
Havaittu virtaama 27.3.2023 on 91,7 m³/s.