logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, automaattiset tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesitilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Järven pintalämpötila

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Kuivuuskartat  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste  |  Järven pintalämpötilakooste  |  Ravinnekuormitus
 

Järvien ja jokien automaattiset vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 29.05. - 28.06.2024
Päivitetty 29.05.2024 kello 04.33. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Kilpisjärvi - Alajärvi Vuoksi Tainionkoski Unnukka, Taipale ylä Sorsavesi Sorsakoski Muojärvi Kirpistö Miekojärvi Peerajärvi Kemijärvi ala Tyräjärvi Lammasjärvi -luusua Lentua - luusua Lentua Lammasjärvi Pyhäjärvi Junttiselkä Lestijärvi Hanhikoski Liekune Kissakoski Konnevesi Siikakoski Niinivesi Nokisenkoski Nilakka Äyskoski Huopanankoski Kyyvesi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vahvajärvi Suontee Jääsjärvi Suontienselkä Kiesimä Pielavesi Iisvesi Niinivesi Konnevesi Kolima Vuosjärvi Ylä-Keitele Ala-Keitele Liesvesi Kuusvesi Ruotsalainen Heinola Varisvesi Karvio Kallavesi, Kokonaislähtövirtaama Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski Pielisjoki Kaltimo Koitajoki Lylykoski Lieksanjoki Ruunaa Viiksinselkä Pielinen Ahveninen Viinijärvi Orivesi-Pyhäselkä Maaninkajärvi Kermajärvi Kallavesi Itkonniemi Haukivesi Pihlajavesi Savonlinna ala Saimaa Lauritsala Haapajarvi Haapajärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Vuohijärvi Nuoramoisjärvi Kivijärvi Pyhäjärvi Kallavesi Itkonniemi Sorsavesi Saimaa Lauritsala Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
04 Vuoksen vesistöalue
Saimaa Lauritsala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Haukivesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kallavesi Itkonniemi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kermajärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Maaninkajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Orivesi-Pyhäselkä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Viinijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pielinen Ahveninen   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Viiksinselkä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Saimaa Lauritsala   huomautus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
Sorsavesi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Kallavesi Itkonniemi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Lieksanjoki Ruunaa   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Koitajoki Lylykoski   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pielisjoki Kaltimo   huomautus suuresta virtaamasta
Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski   huomautus suuresta virtaamasta
Kallavesi, Kokonaislähtövirtaama   huomautus suuresta virtaamasta
Varisvesi Karvio   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Sorsavesi Sorsakoski   huomautus juoksutusrajan ylityksestä
Vuoksi Tainionkoski   varoitus suuresta virtaamasta
Unnukka, Taipale ylä   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
14 Kymijoen vesistöalue
Ruotsalainen Heinola   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Kuusvesi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Liesvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Ala-Keitele   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Ylä-Keitele   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vuosjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kolima   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Konnevesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Niinivesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Iisvesi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pielavesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kiesimä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Suontienselkä   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Jääsjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Suontee   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Vahvajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Kyyvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Kivijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
Nuoramoisjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(varoitusraja)
Vuohijärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Huopanankoski   huomautus suuresta virtaamasta
Nilakka Äyskoski   huomautus suuresta virtaamasta
Niinivesi Nokisenkoski   huomautus suuresta virtaamasta
Konnevesi Siikakoski   huomautus suuresta virtaamasta
Liekune Kissakoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Hanhikoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
51 Lestijoen vesistöalue
Lestijärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
54 Pyhäjoen vesistöalue
Pyhäjärvi Junttiselkä   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Haapajärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
59 Oulujoen vesistöalue
Lammasjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Lentua   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Lentua - luusua   huomautus suuresta virtaamasta
Lammasjärvi -luusua   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
61 Iijoen vesistöalue
Tyräjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
65 Kemijoen vesistöalue
Kemijärvi ala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
67 Tornionjoen vesistöalue
Kilpisjärvi - Alajärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Peerajärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Miekojärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
74 Vienan Kemin vesistöalue
Muojärvi Kirpistö   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
84 Perämeren rannikkoalue
Haapajarvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, jonka toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, tai joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, jonka toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, tai joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, jonka toistuvuusaika yli 50 vuotta, tai joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,53 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 20 on NN+76,46 m.

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,57 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 20 on NN+76,55 m.

Haukivesi (Oravi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,61 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+76,60 m.

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+82,25 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+82,23 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Kermajärvi (Kerman kanava) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+80,56 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 20 on NN+80,55 m.

Maaninkajärvi (Haala) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+82,29 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+82,24 m.

Orivesi-Pyhäselkä (Arvinsalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+76,69 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+76,69 m.

Viinijärvi (Penttilä) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+79,29 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on N60+79,26 m.

Pielinen Ahveninen (Tervalampi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+94,44 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+94,44 m.

Viiksinselkä (Syrjänvaara) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+146,01 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on N60+145,98 m.

Saimaa Lauritsala (Sarviniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta normaalivyöhykkeen ylityksestä
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 20 on NN+76,46 m.

Sorsavesi (Lehtoniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N60+98,27 m ylityksestä 27.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on N60+98,38 m.

Kallavesi Itkonniemi (Honkasaari) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+82,00 m ylityksestä 27.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+82,23 m.

Lieksanjoki Ruunaa (Havuniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+139,58 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+139,57 m.

Koitajoki Lylykoski (Lylykoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+144,97 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 18 on NN+144,94 m.

Pielisjoki Kaltimo (Nesterinsaari) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 476,1 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.5.2024 on 473,4 m³/s.

Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski (Emäkoski) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 377,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu virtaama 26.5.2024 on 376,5 m³/s.

Kallavesi, Kokonaislähtövirtaama (Emäkoski) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 500,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 9 vuodessa.

Varisvesi Karvio (Karvion kanava) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla NN+82,28 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on NN+82,28 m.

Sorsavesi Sorsakoski (Lehtoniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 26.5.2024 on 8,4 m³/s.

Vuoksi Tainionkoski (Neitsytniemi) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 1050,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 15 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.5.2024 on 1049,0 m³/s.

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Varoitusrajan 300.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 26.5.2024 on 408,6 m³/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Ruotsalainen Heinola (Jyrängönkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+77,63 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 on NN+77,58 m.

Kuusvesi (Haapaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+85,20 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+85,16 m.

Liesvesi (Männistö) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+90,44 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.

Ala-Keitele (Häränvirta) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+99,78 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Ylä-Keitele (Haapasalmi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+99,79 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+99,78 m.

Vuosjärvi (Niskasaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+107,35 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+107,34 m.

Kolima (Kyrönpuro) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+111,52 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+111,50 m.

Konnevesi (Pitkälahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+95,52 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+95,51 m.

Niinivesi (Huttula) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+98,08 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.

Iisvesi (Iisvesi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+98,10 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+98,09 m.

Pielavesi (Virtasaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeus on tänään tasolla N60+102,77 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 08 on N60+102,77 m.

Kiesimä (Huttula) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+100,96 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.

Suontienselkä (Hannula) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+99,64 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+99,62 m.

Jääsjärvi (Äijäsaaret) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+92,53 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 08 on NN+92,54 m.

Suontee (Viherinkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,18 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+94,18 m.

Vahvajärvi (Jokilahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+89,13 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+89,11 m.
Automaattisen arvion mukaan vedenkorkeudella NN+89,13 m aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+94,90 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+94,86 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Kyyvesi (Vanhanpaikanlahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+101,10 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+101,09 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+65,33 m ylityksestä 28.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+65,40 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+131,00 m ylityksestä 28.5.2024.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on NN+131,11 m.

Nuoramoisjärvi (Pohjola) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+82.65 m ylitys.
Raja 82,65 m on varoitusraja.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 00 on N60+82,68 m.

Vuohijärvi (Ailossaari) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+76,74 m ylityksestä 28.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+76,78 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+94,62 m ylityksestä 28.5.2024.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+94,86 m.

Huopanankoski (Niskasaari) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 46,9 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 29.5.2024 on 46,5 m³/s.

Nilakka Äyskoski (Virtasaari) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 42,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 28.5.2024 on 42,0 m³/s.

Niinivesi Nokisenkoski (Iisvesi) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 69,9 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 29.5.2024 on 69,9 m³/s.

Konnevesi Siikakoski (Pitkälahti) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 114,0 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu virtaama 29.5.2024 on 111,6 m³/s.

Liekune Kissakoski (Pieni Metsälampi) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 47,2 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 27.5.2024 on 45,0 m³/s.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 27.5.2024 on 28,4 m³/s.

 
51 Lestijoen vesistöalue

Lestijärvi (Tammennokka) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N43+141,26 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on N43+141,25 m.

 
54 Pyhäjoen vesistöalue

Pyhäjärvi Junttiselkä (Latela) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N43+139,81 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 01 on N43+139,80 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Haapajärvi (Kokkoranta) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N60+87,80 m ylityksestä 29.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 23 on N60+87,76 m.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Lammasjärvi (Annanniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+163,58 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+163,61 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Lentua (Ahoniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+168,45 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 03 on NN+168,44 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Lentua - luusua (Ahoniemi) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 103,8 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu virtaama 29.5.2024 on 102,0 m³/s.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Lammasjärvi -luusua (Annanniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+163,52 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on NN+163,61 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

 
61 Iijoen vesistöalue

Tyräjärvi (Lehtoniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+224,10 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 on N60+224,09 m.

 
65 Kemijoen vesistöalue

Kemijärvi ala (Tuulanniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+148,98 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 klo 00 on N43+148,87 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

 
67 Tornionjoen vesistöalue

Kilpisjärvi - Alajärvi (Saunaniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle LN+473,54 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 19 on LN+473,25 m.

Peerajärvi (Peeraonkka) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle LN+460,34 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 on LN+460,12 m.

Miekojärvi (Kaaraneskoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+78,16 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 7 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 27.5.2024 on N60+78,16 m.

 
74 Vienan Kemin vesistöalue

Muojärvi Kirpistö (Pitkänen) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+253,40 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 28.5.2024 klo 22 on N60+253,37 m.

 
84 Perämeren rannikkoalue

Haapajarvi (Kenttäkangas) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+17,70 m ylityksestä 30.5.2024.
Havaittu vedenkorkeus 29.5.2024 on N43+17,55 m.