logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 02.10. - 01.11.2023
Päivitetty 02.10.2023 kello 10.44. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Lappajärvi Reis-Vuohtojärvi Liinamaa Hirvikoski ei Kylmäk. Jouttikoski Isojärvi Montta Pyhäkoski Lestijärvi Venetjärvi Kattilakoski Hanhikoski Varpulan tekojärvi Kuorasjärvi Kuotesjärvi Killinkoski Keurusselkä Tarjanne, Visuvesi Köyliönjärvi Ruotsalainen Heinola Pielisjoki Kaltimo Pielinen Ahveninen Pihlajavesi Savonlinna ala Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Kortteisen tekojärvi Alajärvi Jääskänjärvi Kuotesjärvi Kuorasjärvi Hirvijärven  tekojärvi Kätkänjärvi Ähtärinjärvi Näsijärvi Tuusulanjärvi Kivijärvi Konnivesi Pyhäjärvi Vuotjärvi Salahminjärvi Unnukka, Taipale ylä Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
04 Vuoksen vesistöalue
Pihlajavesi Savonlinna ala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pielinen Ahveninen   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Unnukka, Taipale ylä   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Salahminjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vuotjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Pielisjoki Kaltimo   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Ruotsalainen Heinola   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Konnivesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kivijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Tuusulanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
34 Eurajoen vesistöalue
Köyliönjärvi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Tarjanne, Visuvesi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Keurusselkä   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Näsijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Ähtärinjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Killinkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Jouttikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(virtaamaraja Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi)
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kätkänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Hirvijärven tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kuorasjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kuotesjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Jääskänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kuotesjärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Kuorasjärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Varpulan tekojärvi   huomautus suuresta virtaamasta
Hirvikoski ei Kylmäk.   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(suurin sallittu juoksutus)
Liinamaa   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Lappajärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Alajärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Venetjärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
51 Lestijoen vesistöalue
Lestijärvi   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
53 Kalajoen vesistöalue
Reis-Vuohtojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
57 Siikajoen vesistöalue
Kortteisen tekojärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
59 Oulujoen vesistöalue
Pyhäkoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Montta   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Pihlajavesi Savonlinna ala (Huutokallio) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,26 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on NN+76,10 m.

Pielinen Ahveninen (Tervalampi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,46 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on NN+94,27 m.

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+81,21 m ylityksestä 8.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on NN+81,21 m.

Salahminjärvi (Kortepuro) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+109,18 m ylityksestä 10.10.2023.

Vuotjärvi (Irvinlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,97 m ylityksestä 15.10.2023.

Pielisjoki Kaltimo (Nesterinsaari) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 430,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 362,2 m³/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Ruotsalainen Heinola (Jyrängönkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+77,62 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 07 on NN+77,54 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,25 m ylityksestä 9.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on NN+65,18 m.

Konnivesi (Norjavuori) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+77,40 m ylityksestä 11.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on NN+77,32 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+130,80 m ylityksestä 11.10.2023.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 05 on NN+130,82 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+37,69 m ylityksestä 6.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 07 on NN+37,67 m.

 
34 Eurajoen vesistöalue

Köyliönjärvi (Yttilänotsa) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla N60+41,25 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 07 on N60+41,17 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Tarjanne, Visuvesi (Kaivoskannan kanava) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+96,86 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 09 on N60+96,53 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Keurusselkä (Koskelanlampi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+106,21 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on N60+106,03 m.

Näsijärvi (Naistenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+95,25 m ylityksestä 20.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on NN+95,17 m.

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,35 m ylityksestä 1.11.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 09 on N60+154,20 m.

Killinkoski (Sihvonen) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 37,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 37,3 m³/s.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 09 on N60+34,67 m.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Jouttikoski (Keltamäki) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ylitys.
Raja 30m3/s on Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 27,6 m³/s.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kätkänjärvi (Jokiniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+149,35 m ylityksestä 5.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 on N43+149,33 m.

Hirvijärven tekojärvi (Konivuori) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+88,70 m ylityksestä 7.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 06 on N43+88,65 m.

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+105,90 m ylityksestä 11.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 06 on N43+105,91 m.

Kuotesjärvi (Pirunkorpi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+112,65 m ylityksestä 11.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 06 on N43+112,66 m.

Jääskänjärvi (Haavistonmäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 11.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 06 on N43+103,96 m.

Kuotesjärvi (Pirunkorpi) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 2,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 1,1 m³/s.

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 4,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 4,4 m³/s.

Varpulan tekojärvi (Noronmäki) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 2,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 2,7 m³/s.

Hirvikoski ei Kylmäk. (Konivuori) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 15m3/s on suurin sallittu juoksutus.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 14,7 m³/s.

Liinamaa (Liinamaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+24.75 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 24,75m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on N43+25,44 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Lappajärvi (Niska) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+70,50 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 15 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on N60+70,27 m.

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 2.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 on N43+104,06 m.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 30,0 m³/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 30,1 m³/s.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Venetjärvi (Kairenevan kytömaa) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 5,6 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 4,7 m³/s.

 
51 Lestijoen vesistöalue

Lestijärvi (Tammennokka) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+141,23 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 08 on N43+141,10 m.

 
53 Kalajoen vesistöalue

Reis-Vuohtojärvi (Salmensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+113.88 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 on N60+113,76 m.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Kortteisen tekojärvi (Peltomaa) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 2.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 2.10.2023 klo 07 on N43+104,05 m.

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 58,5 m³/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 2.10.2023 on 58,8 m³/s.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Pyhäkoski (Pyhäkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 480,6 m³/s.

Montta (Kämäränniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 426,0 m³/s.