logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 30.06. - 30.07.2022
Päivitetty 30.06.2022 kello 12.40. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Konnevesi Siikakoski Niinivesi Konnevesi Liesvesi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
14 Kymijoen vesistöalue
Liesvesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Konnevesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Niinivesi   huomautus korkeasta vedenpinnasta
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
Konnevesi Siikakoski   huomautus korkeasta vedenpinnasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
14 Kymijoen vesistöalue

Liesvesi (Männistö) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+90,33 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Konnevesi (Pitkälahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+95,45 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2022 klo 08 on NN+95,45 m.

Niinivesi (Huttula) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+98,03 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+94,65 m ylityksestä 29.6.2022.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2022 on NN+94,70 m.

Konnevesi Siikakoski (Pitkälahti) Ennustekuvat
Vedenkorkeus oli eilen tasolla NN+95,45 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.6.2022 klo 09 on NN+95,45 m.