www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateinen heinäkuu on kasvattanut jokien virtaamia kesäkuun lopun alhaisista lukemista lähelle ajankohdan tavanomaisia arvoja, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jopa hieman niitä suuremmiksi. Sateet ovat myös tasapainottaneet vähäsateisen alkukesän aiheuttamaa kuivuustilannetta, ja lähiviikon sateinen sää kasvattaa virtaamia edelleen. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin loppukesälle tyypillisissä, alhaisissa lukemissa. Patanan tekojärven pinta on noin 50 cm heinäkuun alun keskitasoaan alempana. Sen ja muidenkin järvien vedenpinnat nousevat lähiviikkoina.

Iijoen alueella vedenpinnat ja virtaamat ovat nousseet viimeisen viikon aikana sateiden vaikutuksesta. Livojoella ja Siuruanjoella sade nosti pintoja 40-50 cm, ja jokien virtaamat pysyvät koholla lähiviikkojen ajan sateisen sään jatkuessa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 18-20 m3/s. Järvien vedenkorkeudet laskevat noin 20-30 cm kesän aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 08.07.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Harjunniva
Iso Lamujärvi (Iso-Lamujärvi)
Kortteisen tekojärvi (Kortteinen pato)
Lamujoki
Lämsänkoski
Länkelä
Mankila
Mankilanjärvi
Uljuan tekojärvi (Uljua)
Vähä-Lamujärvi (Vähä-Lamujärvi pato)

Pohjavesi ja maankosteus
Pyhäntä
Ruukki Turtakangas
Ruukki Turtakangas
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto