www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat selvästi tyypillisiä talvivirtaamia suuremmat. Pakkanen saa kuitenkin virtaamat pieneen laskuun. Ähtävänjoella virtaama on suurempi kuin tammi-maaliskuussa yli 40 vuoteen. Tämä on seurausta runsassateisesta loppukesästä jatkuneesta jaksosta, joka on saanut Lappajärven pinnan nousemaan harvinaisen korkealle. Myös mm Kalajoella ja Siikajoella virtaamat ovat olleet poikkeuksellisen suuret ajankohtaan nähden. Seuraavan viikon aikana virtaamat laskevat joissa koko alueella lukuunottamatta paikkoja, joihin yläpuolisten järvien juoksutus vaikuttaa voimakkaasti.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on 35 cm ja Lappajärvi 80 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta 2,5 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat saadaan kääntymään laskuun vasta 1-2 kk myöhemmin kuin tavallisesti, pääosin vasta helmikuun puolella.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat hieman tavanomaista suurempia, ja pääsääntöisesti ne ovat hitaassa laskussa joka jatkuu seuraavan viikon. Pudasjärvi, Jaurakkajärvi ja Jongunjärvi ovat 25-50 cm keskimääräistä korkeammalla, mutta laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 25-30 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.01.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Harjunniva
Iso Lamujärvi (Iso-Lamujärvi)
Kortteisen tekojärvi (Kortteinen pato)
Lamujoki
Lämsänkoski
Länkelä
Mankila
Mankilanjärvi
Uljuan tekojärvi (Uljua)
Vähä-Lamujärvi (Vähä-Lamujärvi pato)

Pohjavesi ja maankosteus
Pyhäntä
Ruukki Turtakangas
Ruukki Turtakangas
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto