www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla virtaamat ja vedenpinnat ovat lähellä keskimääräisiä arvoja. Viikonlopulle ennustetut sateet saattavat kuitenkin kääntää ne uudelleen nousuun.

Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, Pyhäjärven pinta lähellä tyypillistä tasoa mutta lievässä nousussa. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa on pidetty tavanomaista alemmalla tasolla, mutta tällä hetkellä eroa keskimääräiseen on lokakuun sateiden vuoksi enää noin 30 cm.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat laskussa noustuaan viime viikon lopulla sulamisen ja sateiden myötä. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat tosin vasta kääntymässä laskuun. Kostonjärven juoksutus on n. 18 m3/s ja Irnijärven n. 13 m3/s. Molempien pinnat ovat noin 20 cm keskimääräistä alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.11.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Harjunniva
Iso Lamujärvi (Iso-Lamujärvi)
Kortteisen tekojärvi (Kortteinen pato)
Lamujoki
Lämsänkoski
Länkelä
Mankila
Mankilanjärvi
Uljuan tekojärvi (Uljua)
Vähä-Lamujärvi (Vähä-Lamujärvi pato)

Pohjavesi ja maankosteus
Pyhäntä
Ruukki Turtakangas
Ruukki Turtakangas
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto