www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kylmä ja vähäsateinen sää on hidastanut vedenpintojen nousua ja kääntänyt ne enimmäkseen laskuun Oulun eteläpuolisen Pohjanmaan alueella. Lapuanjoella Liinamaassa vesi nousi lähelle tulvarajaa, mutta on nyt laskussa. Siikajoella ja Kalajoella laskenut vedenpinta on paikoin kääntymässä uudelleen nousuun viikon aikana. Muissa joissa virtaamat ovat jo pääsääntöisesti laskussa.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on 50 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja pysyy tällä tasolla vielä muutamia päiviä. Hautaperän tekojärvi Kalajoella on laskenut lähelle keskimääräistä tasoaan, mutta kääntyy uudelleen nousuun seuraavien päivien aikana. Lappajärvi 40 cm tavanomaista tasoa korkeammalla. Lappajärven pinta jatkaa nousuaan loppukuun aikana vielä 10-20 cm.

Iijoella kylmä sää laskee jokien virtaamia alkuviikosta. Aiemmin sateiden vuoksi nousseet Siuruanjoki ja Livojoki laskevat kohti ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Raasakan virtaama on laskenut lähelle keskimääräistä, ja se jatkaa laskuaan vielä ensi viikolla. Järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä keskimääräisiä tasojaan. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 19-20 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 01.12.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Harjunniva
Iso Lamujärvi (Iso-Lamujärvi)
Kortteisen tekojärvi (Kortteinen pato)
Lamujoki
Lämsänkoski
Länkelä
Mankila
Mankilanjärvi
Uljuan tekojärvi
Vähä-Lamujärvi (Vähä-Lamujärvi pato)

Pohjavesi ja maankosteus
Pyhäntä
Ruukki Turtakangas
Ruukki Turtakangas
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto