www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Urpalanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Jokien virtaamat ovat pysyneet pieninä paikoin runsaistakin sateista huolimatta. Lounais-Suomessa viimeisen viikon sateet saivat kuitenkin Yläneenjoen virtaaman hienoiseen kasvuun sen pysyttyä koko kesän ajan aivan pohjalukemissa. Suurin osa viime aikojen sateista on imeytynyt kuivaan maaperään. Seuraavan viikon aikana virtaamien kasvua ei ole tämän hetken ennusteiden mukaan odotettavissa.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan tavanomaista alempana. Tuusulanjärven vedenkorkeus on lähes 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja pysyy ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä. Hiidenvesi on yli 20 cm ajankohdan tavanomaista alempana ja Lohjanjärvi ajankohdan keskitasolla. Ennusteen mukaan ne laskevat seuraavan kahden viikon aikana 5-10 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on lähes 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja pysyy vielä seuraavan kahden viikon ajan nykyisellään.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärvi on lähellä ajankohdan keskitasoa ja laskee ennusteen mukaan elokuun lopulla hieman. Painio on hieman ajankohdan tyypillistä ylempänä ja pysynee elokuun loppuun nykyisellään.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.08.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Suuri-Urpalo (Urpalanjärvi)
Suurijärvi
Urpalanjoki
Väkevänjärvi (Salajärvi Haaskunsalmen silta)
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto