www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Urpalanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Alkusyksy oli melko kuiva etelä- ja lounaisrannikolla, minkä johdosta jokien vedenpinnat olivat pääosin hitaassa laskussa ja järvien vedenkorkeudet eivät juuri muuttuneet. Vedenpinnat ovat monin paikoin lähellä tyypillisiä syystasoja. Lokakuu on ollut alkusyksyä sateisempi ja jokien virtaamat ovat kasvaneet maltillisesti. Lähipäiville on ennustettu sateita Lounais- ja Etelä-Suomeen, joten jokien virtaamien odotetaan kasvavan loppuviikkoa kohden.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja se säilyttää tasonsa ennusteen mukaan lokakuun loppuun. Painion vedenpinta on noussut edellisviikon tasostaan ja se on nyt hieman lokakuun puolivälille tavanomaisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan nousevan noin 10 cm seuraavan kahden viikon aikana.

Lohjanjärven ja Hiidenveden pinnat ovat olleet hitaassa laskussa syyskuun puolivälistä lähtien, mutta nyt lasku on pysähtymässä. Molempien järvien vedenpinnat ovat ajankohdan keskitason tuntumassa. Lokakuun sateet eivät vielä ennusteen mukaan nosta näiden järvien pintoja alkusyksyn kuivan jakson takia. Tuusulanjärven pinta on pysynyt ajankohdan mediaanitason lähellä ja sen ennustetaan nousevan hieman parin seuraavan viikon aikana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa, mutta se alkanee nousta hiljalleen lokakuun loppua kohden.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.10.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Suuri-Urpalo (Urpalanjärvi)
Suurijärvi
Urpalanjoki
Väkevänjärvi (Salajärvi Haaskunsalmen silta)
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto