www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat viime viikkojen sateiden jäljiltä ajankohtaan nähden suuria. Harjavallassa virtaama on noin 500 m3/s, kun tavallisesti joulukuussa ollaan noin 250 m3/s lukemissa. Loimijoen virtaama nousi viime viikonloppuna kuluvan vuoden korkeimpaan huippuunsa ja vesi nousi alavimmille pelloille, mutta tällä viikolla virtaama pysyy laskussa.

Suurten säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohdan keskimääräisellä tasolla tai hieman sitä alempana, ja järvillä varaudutaan mahdollisiin alajuoksun hyydetilanteisiin pitämällä juoksutuksia nyt ennen pakkasjaksoja tavanomaista suurempina.

Vesistöalueen suurien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat syksyn aikana nousseet selvästi ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle, mutta nousu on nyt pysähtymässä. Tarjanteen, Keurusselän, Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenkorkeudet pysynevät keskimääräistä korkeammalla koko talven ajan. Kukkian vedenkorkeus on noussut viimeisen kolmen kuukauden aikana 45 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalle ja nousu jatkuu vielä lähiviikkoina.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamien kasvu on jäänyt vähäiseksi, ja tällä viikolla virtaamat pysyvät laskussa. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisillä tasoillaan tai hieman niiden yläpuolella, ja laskevat tällä viikolla hitaasti.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.12.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kolsi
Kukkia
Kulovesi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Muroleenkoski
Nokia
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pori Launainen Kivini
Porin silta
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto