www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet maaliskuun loppupuolen vähäsateisen jakson aikana ja tulvatilanne on helpottanut. Viimeisen viiden kuukauden sadekertymä on ollut paikoin lähes kaksinkertainen ajanjakson tavanomaiseen nähden ja vedenpinnat ovat olleet pitkään tulvalukemissa. Luonnontilaisten järvien pinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla ja nousu jatkuu vielä paikoin. Myös virtaamat kasvavat loppuviikolla hieman, mikäli sään lauhtumisen myötä maaliskuun lopulla sataneet vähät lumet sulavat ja ennustetut sateet tulevat vetenä.

Talven aikana Pirkanmaan suurimpien säännösteltyjen järvien säännöstelylupiin haettiin poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen vesitilanteeseen on voitu riittävästi vaikuttaa tulvavahinkojen estämiseksi. Pakollisten kevätkuoppien tekeminen Näsi- ja Pyhäjärveen on poikkeuslupien turvin voitu ohittaa, kun vähäisen lumen määrän vuoksi pieneen kevättulvaan ei ole tarvetta varautua.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pääosin laskeneet maaliskuun lopulla, mutta voivat kääntyä uudelleen pieneen nousuun ensi viikolla. Längelmäveden reitin järvet ovat 55-65 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja pysyvät todennäköisesti keskimääräistä ylempänä aina kesäkuuhun saakka. Keurusselkä ja Tarjanne ovat 65-70 cm keskimääräistä huhtikuun alun tasoa ylempänä ja saattavat nousta huhtikuun aikana hieman. Kevättulvien jäädessä pieniksi ne jäänevät kesään mennessä vähän keskimääräistä alemmaksi.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet ja järvien vedenkorkeudet laskeneet. Isojärven vedenkorkeus on laskenut parissa viikossa 30 cm ja on jo lähellä ajankohdan tavanomaista. Vedenkorkeudet laskevat vielä lähipäivinä, mutta nousevat jälleen ensi viikolla vähän.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 02.04.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alajärvi
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Katiskoski
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kojo
Kolsi
Kukkia
Kulovesi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Muroleenkoski
Nokia
Nuutajärvi
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pori Launainen Kivini
Pori Luotsinmäki
Porin silta
Punkalaitumenjoki Huittinen
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Rutajärvi
Suojärvi
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto