www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pysyneet kesän ajan selvästi keskimääräisiä lukemia pienempinä, eikä seuraavalla viikollakaan ole odotettavissa muutosta tilanteeseen. Heinäkuun alun jälkeen koko vesistöalueen sademäärä on noin 50 mm, alle puolet tavanomaisesta. Kokemäenjoen keskiosalla joen vedenkorkeutta ovat laskeneet kuivuuden lisäksi viimetalvisen öljyvahingon aiheuttama rantojen puhdistusoperaatio ja Harjavallan voimalaitoksen kunnostustyö.

Suurempien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tavanomaisissa kesäkorkeuksissa lukuun ottamatta Kyrösjärveä, joka on lähes 20 cm ajankohdalle tyypillistä tasoa alempana. Säännöstellyt järvet pysyvät lähiviikkoina lähellä nykyistä tasoa tai laskevat hitaasti.

Suuret luonnontilaiset järvet ovat laskeneet kuivan kesän myötä korkeista kevättulvalukemistaan ajankohdan tavanomaisia lukemia alemmaksi. Längelmäveden, Mallasveden, Iso-Roineen ja Keurusselän vedenkorkeudet ovat 10-15 cm, Tarjanteen 30 cm alle ajankohdan keskimääräisien tasojen. Vedenkorkeudet laskevat elokuun loppuun mennessä vielä 5 cm tai vähemmän.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat erityisen pieniä, ja pysyvät seuraavalla viikolla nykyisissä lukemissa. Järvien vedenkorkeudet ovat selvästi ajankohdan keskimääräisiä tasoja alempana ja pysyvät lähiviikkoina pääosin nykyisellään. Isojärven ja Karhijärven pinnat ovat noin 10 cm alempana kuin kertaakaan kesäaikaan 1960-luvulta alkaneella havaintojaksolla. Elokuun loppuun mennessä niiden vedenpintojen ennustetaan hiljalleen lähtevän nousuun, jota ei kuitenkaan toistaiseksi kertyne kuin parin sentin verran.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.08.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alajärvi
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Katiskoski
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kolsi
Kukkia
Kulovesi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Muroleenkoski
Nokia
Nuutajärvi
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pori Launainen Kivini
Pori Luotsinmäki
Porin silta
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Rutajärvi
Suojärvi
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto