www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien vedenpinnat ovat viime päivien sateista hienoisessa nousussa. Helteinen ja vähäsateinen kesäkuu on saanut maaperän kuivumaan, joten virtaamien kasvu jää vielä vähäiseksi. Heinäkuun alkuun ennustettu sateisempi jakso ja helteiden loppuminen saavat vesitilanteen kuitenkin tavanomaisen suuntaan. Mikäli suurimmat sääennusteiden mukaiset sateet toteutuvat, voivat virtaamat kasvaa ensi viikolla reippaamminkin.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat jatkaneet laskuaan, mutta sateet saattavat paikoin hidastaa laskua heinäkuun alkupuolella. Tarjanne on laskenut jo lähes 60 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alemmaksi, heinäkuun puoliväliin mennessä se laskee ennusteen mukaan 5-10 cm. Keurusselkä ja Kitusjärvi ovat noin 30 cm keskimääräistä alempana. Längelmäveden reitin järvet ovat 15-20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja laskevat ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon aikana 5-10 cm, jos sateet ovat keskimääräisten sääennusteiden mukaisia.

Suuret säännöstellyt järvet Tampereen Pyhäjärvi, Näsijärvi ja Vanajavesi ovat tavanomaisella kesäkuun lopun tasollla, Kyrösjärvi vähän tavanomaista alempana. Suuria vedenkorkeuden muutoksia ei ole lähiaikoina odotettavissa.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pieniä ja järvien vedenkorkeudet vähän tavanomaisia kesäkuun lopun tasoja alempana. Isojärven vedenkorkeus pysynee heinäkuun alussa lähellä nykyistä tasoa tai nousee vähän.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 30.06.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alajärvi
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Katiskoski
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kojo
Kolsi
Kukkia
Kulovesi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Muroleenkoski
Nokia
Nuutajärvi
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pori Launainen Kivini
Pori Luotsinmäki
Porin silta
Punkalaitumenjoki Huittinen
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Rutajärvi
Suojärvi
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto