www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen virtaamat ovat edelleen suuria, vaikka menneellä viikolla sademäärät ovat jääneet vähäisiksi. Loimijoen virtaama on pienentynyt viikon aikana ylitettyään jälleen 125 m3/s suuruisena rajan, jolla vesi pelloille. Marras-joulukuussa Loimijoen virtaama kasvoi kolme kertaa noin 150 m3/s suuruiseksi. Lähipäivien ajan se pysyy nykyisellään tai pienenee edelleen. Kiikassa vedenkorkeus on pysynyt suuren virtaaman vuoksi varoitusrajan tuntumassa. Kuun lopussa virtaamat saattavat jälleen kasvaa ennustettujen runsaiden sateiden myötä ja Porissakin vedenkorkeus voi joidenkin ennusteiden mukaan nousta jopa tulvarajan yli. Lämpötila pysyy sääennusteiden mukaan seuraavan viikon ajan lähellä nollaa, mutta sitten mahdollisen viilenemisen myötä hyydeongelmien riski kasvaa.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksien nousu on hidastunut tai osin pysähtynyt. Suurista luonnontilaisista järvistä Tarjanteen vedenkorkeus ei ole alkuviikon aikana enää noussut, mutta ennusteen mukaan se voi nousta vielä helmikuun alkuun mennessä noin 5 cm. Vedenpinta on yli 60 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Keurusselän vedenkorkeus on noussut vielä viikossa pari senttiä ja on nyt korkeammalla kuin kertaakaan aikaisemmin tammikuun loppupuolella vuodesta 1911 alkavalla havaintojaksollaan. Se on 70 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, mutta ei ennusteen mukaan enää todennäköisesti nouse ja kääntyy laskuun tammikuun loppuuun mennessä.

Mallasvesi, Längelmävesi, Iso-Roine ja Kukkia ovat nousseet jo 30-35 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Seuraavan kahden viikon aikana Iso-Roine ja Kukkia saattavat nousta vielä 5-10 cm, Mallasvesi ja Längelmävesi alle 5 cm.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien nousua on pystytty hillitsemään ja osin laskemaan voimakkaiden juoksutusten avulla. Kyrösjärven juoksutus on poikkeusluvalla edelleen noin 80 m3/s, mikä on lähes neljä kertaa ajankohdan tyypillistä suurempi. Järven tulovirtaama on viimein laskenut tuota pienemmäksi ja vedenkorkeus on hitaasti kääntynyt laskuun. Myös Pyhä- ja Näsijärven sekä Vanajaveden juoksutukset ovat edelleen suuria.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat ajankohdan tavanomaisia lukemia suurempia ja järvet ovat osin keskimääräistä korkeammalla. Isojärven vedenkorkeus on noussut parissa viikossa lähes 35 cm, mutta on kääntymässä laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.01.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alajärvi
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Katiskoski
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kojo
Kolsi
Kukkia
Kulovesi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Muroleenkoski
Nokia
Nuutajärvi
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pori Launainen Kivini
Pori Luotsinmäki
Porin silta
Punkalaitumenjoki Huittinen
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Rutajärvi
Suojärvi
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vesijärvi
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto