www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sipoonjoen vesistöalue - Byabäcken (Sipoonjoki)

Vesistöennusteet > Sipoonjoen vesistöalue > Byabäcken (Sipoonjoki) > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.383 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.244 - 0.652 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.244 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.297 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.484 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.652 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.239 m3/s ja maksimiarvo 0.825 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto