www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sipoonjoen vesistöalue - Byabäcken (Sipoonjoki)

Vesistöennusteet > Sipoonjoen vesistöalue > Byabäcken (Sipoonjoki) > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.95 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.15 - 6.47 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.15 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.40 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.34 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.47 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.928 m3/s ja maksimiarvo 7.72 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto