www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sipoonjoen vesistöalue - Byabäcken (Sipoonjoki)

Vesistöennusteet > Sipoonjoen vesistöalue > Byabäcken (Sipoonjoki) > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.46 - 1.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.46 m ja maksimiarvo 1.99 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.06. vedenkorkeus on keskimäärin 1.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.42 - 1.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.37 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 1.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.37 - 1.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.32 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 1.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.27 - 1.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.24 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.08. vedenkorkeus on keskimäärin 1.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.29 - 1.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto