www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siuntionjoen vesistöalue - Tjusträsk

Vesistöennusteet > Siuntionjoen vesistöalue > Tjusträsk > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.1.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.4.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.8 - 33.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 19.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 28.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 33.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.02 m3/s ja maksimiarvo 39.3 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto