www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siuntionjoen vesistöalue - Tjusträsk

Vesistöennusteet > Siuntionjoen vesistöalue > Tjusträsk > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 17.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.46 - 27.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.46 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.32 m3/s ja maksimiarvo 31.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto