Vesistöennusteet: Siuntionjoen vesistöalue - Poikkipuoliain

Vesistöennusteet > Siuntionjoen vesistöalue > Poikkipuoliain > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.2.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.842 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.656 - 1.49 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.656 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.751 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.985 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.49 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.628 m3/s ja maksimiarvo 1.99 m3/s.