www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Aurajoen vesistöalue - Hypöistenkoski

Vesistöennusteet > Aurajoen vesistöalue > Hypöistenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.11.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.1.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 21.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.90 - 42.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.90 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 16.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 34.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 42.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.84 m3/s ja maksimiarvo 66.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1943 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 47.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 135.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 21.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           20.09           2.816          
  2           44.99           1.785          
  3           52.04           2.268          
  4           56.54           2.676          
  5           59.88           3.006          
  6           62.53           3.281          
  7           64.74           3.515          
  8           66.62           3.719          
  9           68.27           3.899          
  10           69.74           4.061          
  15           75.30           4.685          
  20           79.19           5.130          
  30           84.63           5.758          
  40           88.46           6.205          
  50           91.43           6.552          
  60           93.84           6.835          
  70           95.88           7.076          
  80           97.65           7.284          
  90           99.20           7.468          
  100           100.60           7.632          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2800300 Hypöistenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto