www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Aurajoen vesistöalue - Hypöistenkoski

Vesistöennusteet > Aurajoen vesistöalue > Hypöistenkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.9.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 37.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 37.32 - 37.69 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 37.32 m, 75 % todennäköisyydellä yli 37.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 37.47 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 37.69 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 37.32 m ja maksimiarvo 37.79 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1943 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 38.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 40.23 m, se on havaittu 02.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 38.38 m.
  • Havainnot asemalta 2800300 Hypöistenkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.10. vedenkorkeus on keskimäärin 37.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 37.31 - 37.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 37.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 37.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 37.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 37.33 - 37.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 37.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 37.30 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 37.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 37.57 - 37.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 38.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 37.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 37.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 37.52 - 38.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 38.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 37.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto