logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kalajärven tekojärvi

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kalajärven tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.10.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.26 - 105.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.27 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.31 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 105.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.26 m ja maksimiarvo 105.57 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1978 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 105.53 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 105.74 m, se on havaittu 07.12.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 105.25 m.
  • Havainnot asemalta 4200411 Kalajärven tekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 105.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.25 - 105.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.22 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 105.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.23 - 105.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 01.12. vedenkorkeus on keskimäärin 105.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.19 - 105.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.01. vedenkorkeus on keskimäärin 105.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.14 - 105.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.86 m.