www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Koskutjoki

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Koskutjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.6.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.7.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.383 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.228 - 1.73 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.228 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.283 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.482 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.73 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.219 m3/s ja maksimiarvo 2.52 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1985 - 2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 7.29 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 13.80 m3/s, se on havaittu 05.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 4.21 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           2.63           0.821          
  2           6.82           0.520          
  3           8.01           0.661          
  4           8.77           0.780          
  5           9.33           0.876          
  6           9.78           0.956          
  7           10.15           1.025          
  8           10.46           1.084          
  9           10.74           1.137          
  10           10.99           1.184          
  15           11.92           1.366          
  20           12.58           1.495          
  30           13.49           1.678          
  40           14.14           1.809          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           14.64           1.910          
  60           15.04           1.992          
  70           15.39           2.063          
  80           15.68           2.123          
  90           15.95           2.177          
  100           16.18           2.225          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4200230 Koskutjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto