logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Jalasjoen säännöstelypato

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Jalasjoen säännöstelypato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.7.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.7.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.796 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.639 - 1.42 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.639 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.666 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.830 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.42 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.632 m3/s ja maksimiarvo 15.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1990 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 52.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 110.00 m3/s, se on havaittu 20.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 22.40 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.27           5.610          
  2           48.67           3.557          
  3           58.12           4.520          
  4           64.17           5.333          
  5           68.65           5.991          
  6           72.21           6.538          
  7           75.16           7.004          
  8           77.69           7.410          
  9           79.90           7.769          
  10           81.87           8.091          
  15           89.33           9.335          
  20           94.55           10.221          
  30           101.85           11.473          
  40           106.99           12.363          
  50           110.97           13.055          
  60           114.21           13.620          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           116.95           14.099          
  80           119.32           14.514          
  90           121.40           14.880          
  100           123.27           15.207          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4200280 Jalasjoen säänn.pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Syystulva 2012 80 m3/s - Taloja kastui
 • Vahinkoraja 100 m3/s - Vesi nousee valtatie 3:lle