logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Jalasjoen säännöstelypato

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Jalasjoen säännöstelypato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.9.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.9.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.9.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 26.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.3 - 30.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 30.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.3 m3/s ja maksimiarvo 74.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1990 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 52.73 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 110.00 m3/s, se on havaittu 20.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 22.40 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.19           5.760          
  2           48.98           3.652          
  3           58.54           4.640          
  4           64.65           5.475          
  5           69.18           6.150          
  6           72.78           6.712          
  7           75.77           7.191          
  8           78.33           7.607          
  9           80.57           7.976          
  10           82.55           8.307          
  15           90.10           9.584          
  20           95.38           10.494          
  30           102.76           11.779          
  40           107.96           12.692          
  50           111.98           13.402          
  60           115.26           13.983          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           118.03           14.474          
  80           120.43           14.900          
  90           122.54           15.276          
  100           124.43           15.613          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4200280 Jalasjoen säänn.pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Syystulva 2012 80 m3/s - Taloja kastui
 • Vahinkoraja 100 m3/s - Vesi nousee valtatie 3:lle