logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Jalasjoen sä

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Jalasjoen sä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 10.50 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 24.9.2023 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 10.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 11.70 m3/s, se on havaittu 22.05.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.36 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           8.95           0.152          
  2           9.94           0.096          
  3           10.22           0.123          
  4           10.40           0.145          
  5           10.54           0.162          
  6           10.64           0.177          
  7           10.73           0.190          
  8           10.81           0.201          
  9           10.87           0.211          
  10           10.93           0.219          
  15           11.15           0.253          
  20           11.31           0.277          
  30           11.53           0.311          
  40           11.68           0.335          
  50           11.80           0.354          
  60           11.89           0.369          
  70           11.98           0.382          
  80           12.05           0.394          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           12.11           0.404          
  100           12.16           0.412          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4200281 Jalasjoen säänn.pato juoksutus Pitk havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.