logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Jalasjoen sä

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Jalasjoen sä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 3.63 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.63 - 4.14 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.63 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.63 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.63 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.14 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.63 m3/s ja maksimiarvo 6.80 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 10.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 11.70 m3/s, se on havaittu 22.05.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.36 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           8.96           0.149          
  2           9.94           0.094          
  3           10.22           0.120          
  4           10.40           0.141          
  5           10.53           0.159          
  6           10.63           0.173          
  7           10.72           0.186          
  8           10.79           0.196          
  9           10.86           0.206          
  10           10.92           0.214          
  15           11.14           0.247          
  20           11.29           0.271          
  30           11.51           0.304          
  40           11.66           0.327          
  50           11.77           0.346          
  60           11.87           0.361          
  70           11.95           0.373          
  80           12.02           0.384          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           12.08           0.394          
  100           12.14           0.403          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4200281 Jalasjoen säänn.pato juoksutus Pitk havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.