logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.7.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.5.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 40.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.3 - 163 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 83.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 163 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.2 m3/s ja maksimiarvo 301 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 299.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 528.00 m3/s, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 151.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           169.34           10.771          
  2           286.26           6.830          
  3           319.32           8.678          
  4           340.49           10.238          
  5           356.16           11.501          
  6           368.62           12.551          
  7           378.97           13.447          
  8           387.82           14.226          
  9           395.56           14.916          
  10           402.43           15.535          
  15           428.55           17.923          
  20           446.83           19.624          
  30           472.36           22.027          
  40           490.37           23.736          
  50           504.29           25.063          
  60           515.64           26.149          
  70           525.22           27.068          
  80           533.51           27.865          
  90           540.81           28.568          
  100           547.35           29.197          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4201000 Skatila havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.