logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.9.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.9.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 180 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 180 - 225 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 225 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 180 m3/s ja maksimiarvo 343 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 299.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 528.00 m3/s, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 151.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           168.80           10.869          
  2           286.25           6.891          
  3           319.47           8.756          
  4           340.73           10.330          
  5           356.47           11.605          
  6           368.98           12.665          
  7           379.38           13.568          
  8           388.28           14.355          
  9           396.05           15.051          
  10           402.96           15.675          
  15           429.19           18.085          
  20           447.55           19.801          
  30           473.21           22.226          
  40           491.29           23.950          
  50           505.27           25.290          
  60           516.67           26.385          
  70           526.30           27.312          
  80           534.63           28.116          
  90           541.97           28.825          
  100           548.53           29.460          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4201000 Skatila havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.