logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.11.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 4.44 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.29 - 5.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 4.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 4.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 4.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 4.29 m ja maksimiarvo 5.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 4.78 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 6.03 m, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.95 m.
  • Havainnot asemalta 4201000 Skatila. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 3.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.51 - 3.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.31 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 3.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.39 - 3.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 3.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.28 - 3.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.06 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 3.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.35 - 3.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.12 m.