logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.8.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.9.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.37 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.13 - 4.39 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 3.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 3.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.39 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 3.13 m ja maksimiarvo 4.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 4.78 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 6.03 m, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.95 m.
  • Havainnot asemalta 4201000 Skatila. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.07. vedenkorkeus on keskimäärin 2.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.86 - 3.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.82 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 2.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.75 - 3.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.69 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 2.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.70 - 3.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 3.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.73 - 3.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.64 m.