logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.10.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 4.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.29 - 4.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 4.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 4.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 4.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 4.29 m ja maksimiarvo 5.11 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 4.78 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 6.03 m, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.95 m.
  • Havainnot asemalta 4201000 Skatila. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 3.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.61 - 3.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 3.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.46 - 3.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 01.12. vedenkorkeus on keskimäärin 3.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.29 - 3.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.12 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.01. vedenkorkeus on keskimäärin 3.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.35 - 3.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.11 m.