logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Skatila

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Skatila > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.3.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.4.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 4.92 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.26 - 5.39 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 4.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 4.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 5.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.39 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 4.26 m ja maksimiarvo 5.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 4.78 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 6.03 m, se on havaittu 30.04.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.95 m.
  • Havainnot asemalta 4201000 Skatila. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 3.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.43 - 3.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 3.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.35 - 3.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 3.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.27 - 3.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 3.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.36 - 3.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 3.15 m.