www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kiikun pato

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kiikun pato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.21 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.16 - 5.43 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.16 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.16 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.81 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.43 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.16 m3/s ja maksimiarvo 11.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2007 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 38.14 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 62.62 m3/s, se on havaittu 07.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.21 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           18.44           5.012          
  2           36.17           3.178          
  3           41.19           4.038          
  4           44.40           4.764          
  5           46.77           5.352          
  6           48.66           5.841          
  7           50.23           6.257          
  8           51.57           6.620          
  9           52.75           6.941          
  10           53.79           7.229          
  15           57.75           8.340          
  20           60.52           9.132          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           64.39           10.250          
  40           67.13           11.045          
  50           69.24           11.663          
  60           70.96           12.168          
  70           72.41           12.596          
  80           73.67           12.967          
  90           74.77           13.294          
  100           75.77           13.587          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4207100 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto