www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kauhajoki Lellava

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kauhajoki Lellava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.10.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.911 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.812 - 2.10 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.812 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.847 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.40 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.10 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.801 m3/s ja maksimiarvo 7.31 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto