www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kauhajoki Lellava

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kauhajoki Lellava > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.9.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 86.12 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.10 - 86.28 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 86.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 86.18 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.28 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.10 m ja maksimiarvo 86.65 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 86.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.08 - 86.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.06 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 86.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.11 - 86.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.02 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 86.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.13 - 86.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 86.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.39 - 86.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto